Wat u wil weten | Kinderen

Kinderen en scheiden

Een scheiding van ouders verandert het leven van een kind voorgoed. Voor een kind wordt één gezin, twee gezinnen. Eén huis, twee huizen. En soms komt er een nieuwe partner bij kijken. Een verdrietige en moeilijke tijd breekt voor kinderen aan. Het is de taak van u als ouder om de scheiding voor uw kinderen zo gemakkelijk mogelijk te maken. En ik? Ik help u daarbij.

 

De wetgever vindt het ook belangrijk dat u als ouders de gevolgen van de scheiding zo goed mogelijk regelen. Daarom heeft de wetgever bepaald dat u als u uit elkaar gaat of gaat scheiden een ouderschapsplan moet opstellen. In het ouderschapsplan maakt u afspraken over hoe u de zorg voor de kinderen en de kosten daarvan gaat verdelen.

 

Soms lukt het ouders niet om goede afspraken te maken over de verdeling van de zorg voor de kinderen. In die gevallen kan de rechter bepalen hoe de zorg moet worden verdeeld.

 

Erkenning en gezag

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben ouders samen het gezamenlijk gezag en staat ook officieel vast dat zij beiden ouders zijn van het kind. Voor alle andere ouders geldt dat zij iets kunnen regelen door het kind te (laten) erkennen en het gezamenlijk gezag aan te vragen.

 

Kinderen en Jeugdbescherming

Soms maakt een school, een arts of iemand anders in uw omgeving zich zorgen over de veiligheid of ontwikkeling van uw kind. Er kan dan een melding worden gedaan bij de gemeente of een Jeugdbeschermingsinstantie, zoals – in Utrecht – Veilig Thuis. Meestal wordt er bij zo’n melding eerst met u gekeken naar oplossingen om die zorgen te verminderen, vaak gebeurt dit in vrijwillig kader. Soms lukt het niet om de zorgen in het vrijwillige kader te verminderen en zijn de zorgen wel heel ernstig. In die gevallen vraagt de gemeente of Jeugdbescherming aan de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek te doen. Uit zo’n onderzoek kan komen dat een kind moet worden beschermd. Dat kan door middel van een ondertoezichtstelling (een OTS) en soms door middel van een uithuisplaatsing. Heel soms zijn de zorgen plotseling zo ernstig dat een kind voorlopig onder toezicht wordt gesteld en uit huis wordt geplaatst.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op.

Kinderen | Hoe help je ze?

Als ouders scheiden dan is dat heel heftig voor een kind. Hoe vertel je het ze en hoe help je ze?

Kinderen | Het ouderschapsplan

Wanneer ouders uit elkaar gaan moet er bijna altijd een ouderschapsplan worden opgesteld. Wat is het en wat spreek je daarin af?

Kinderen | Erkenning

Wanneer u een kind erkent dan wordt u officieel ouder van een kind. Een kind kan ook door een niet biologische-ouder worden erkend.

Kinderen | Gezag

Wanneer u gezag uitoefent bent u de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en moet u het kind verzorgen en opvoeden.

Kinderen | Omgang

Iedere ouder heeft recht op omgang met zijn of haar kind en ieder kind heeft recht op omgang met zijn of haar ouder.