Erkenning

Kinderen | Erkenning

Volwassen mannen en vrouwen kunnen een kind erkennen als het kind nog geen twee ouders heeft. Erkennen gebeurt bijna altijd bij de gemeente, maar kan ook in een notariële akte worden gedaan. De erkenning kan zowel voor als na de geboorte worden gedaan en heeft vanaf het tijdstip waarop zij is gedaan gevolg. Een kind kan ook worden erkend als het al volwassen is.

 

Wanneer u onder curatele staat dan kunt u alleen erkennen wanneer u toestemming van de rechter heeft gekregen.

 

Het gevolg van de erkenning is dat u officieel ouder bent van uw kind. Dit brengt de verplichting mee dat u uw kind financieel moet onderhouden. Daarnaast heeft u recht op informatie over uw minderjarige kind. Verder wordt uw kind ook uw erfgenaam en kan het kind uw achternaam aannemen.

 

Wanneer u heeft erkend, betekent dit niet dat u ook beslissingen kunt nemen over een minderjarig kind. Daarvoor heeft u ook het gezag nodig. Lees hier meer over gezag: Kinderen | Gezag.

 

Toestemming

Bij de erkenning van kinderen onder de zestien moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Daarnaast moeten kinderen van twaalf jaar of ouder ook schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

 

Vervangende toestemming rechter

Wanneer de moeder en/of het kind geen toestemming geeft voor de erkenning dan kan de rechter een vervangende toestemming geven. Dat kan alleen als het kind nog geen zestien is, het in het belang is van het kind en de ouder de verwekker is (dat kan ook een duomoeder zijn die ingestemd heeft met kunstmatige inseminatie). Ook een zaaddonor kan van de rechter vervangende toestemming krijgen om het kind te mogen erkennen, maar dan moet tussen de zaaddonor en het kind wel een nauwe persoonlijke band bestaan.