Gezag

Kinderen | Gezag

Minderjarige kinderen staan in Nederland onder gezag. Dat kan ouderlijk gezag zijn, het gezag dat wordt uitgeoefend door één of twee ouders, maar ook voogdij, het gezag dat door een ander dan de ouder(s) wordt uitgeoefend.

 

Wanneer u gezag heeft dan bent u bevoegd beslissingen te nemen over het kind en het vermogen van het kind. Daarnaast heeft u ook verplichtingen. U bent namelijk verplicht uw kind te verzorgen en bent verantwoordelijk voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind. Daarnaast moet u ook de persoonlijkheid van het kind bevorderen.

 

Hoe krijgt u ouderlijk gezag?

De moeder waaruit het kind wordt geboren heeft automatisch het gezag. Als de moeder tijdens de geboorte is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, dan heeft de persoon met wie zij dat huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan ook automatisch het gezag. In alle andere gevallen hebben ouders alleen samen het gezag wanneer dit in het gezagsregister bij de rechtbank is aangetekend. De ouders kunnen de rechtbank hier samen om verzoeken. Meer informatie vindt u hier.

 

Er kunnen maar maximaal twee personen het gezag uitoefenen over een kind. Dat kunnen de ouders samen zijn, maar dat hoeft niet. Een ouder kan het gezag ook uitoefenen met een ander.

 

Wat gebeurt er met gezag na scheiding?

Het feit dat ouders uit elkaar gaan, heeft geen invloed op het gezag. Beide ouders blijven dus het gezag over het kind uitoefenen. Alleen wanneer dat écht niet in het belang van het kind is, kan de rechter anders bepalen. Dat is bijna nooit het geval.

 

Wanneer u uit elkaar gaat terwijl u nooit het ouderlijk gezag heeft gehad, dan betekent dat niet dat u het ouderlijk gezag niet alsnog kan krijgen. Stemt uw ex-partner hier niet mee in, dan kunt u de rechter verzoeken om u alsnog met het gezamenlijk gezag te belasten. Dit verzoek wordt alleen wanneer dat écht niet in het belang van het kind is afgewezen en dat is bijna nooit het geval. Let op: het verzoek kan natuurlijk wel worden afgewezen als er al twee personen gezag hebben over uw kind.