Het ouderschapsplan

Kinderen | Het ouderschapsplan

Bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap zijn ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer ze samen minderjarige kinderen hebben. Ook ouders die niet getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen als ze uit elkaar gaan en het gezamenlijk gezag hebben over kinderen.

 

Wat spreek je af?

In het ouderschapsplan moeten afspraken worden gemaakt over de volgende onderwerpen:

  • Hoe wordt de zorg over uw kind verdeeld?
  • Hoe worden de opvoedtaken verdeeld ?
  • Hoe wordt belangrijke informatie over de kinderen met elkaar gedeeld?
  • Hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld?

Verder kunt u afspraken maken over binnen hoeveel kilometer u van elkaar blijft wonen, wie er brengt en/of haalt, huisdieren en zakgeld.

 

Niet alle ouderschapsplannen zijn even gedetailleerd. In sommige ouderschapsplannen staan gedetailleerde afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van vakanties, terwijl in andere ouderschapsplannen alleen maar staat dat de vakanties in overleg worden verdeeld. U kunt zelf bepalen hoe gedetailleerd u de afspraken maakt, maar in het algemeen geldt wel dat het prettiger is om een iets gedetailleerder ouderschapsplan te maken. Van een gedetailleerd plan kunt u wel afwijken, maar u heeft ook iets om op terug te vallen op het moment dat het even wat minder gaat tussen u en uw ex-partner.

 

En als het niet lukt?

Het ouderschapsplan is verplicht. Lukt het niet om een gedetailleerd ouderschapsplan af te spreken, kijk dan naar de mogelijkheden van een minder gedetailleerd plan. Probeer eventueel met behulp van advocaten of een mediator tot een ouderschapsplan te komen.

 

Wanneer het echt niet lukt om samen een ouderschapsplan op te stellen, dan kan de rechter beslissen om de scheiding niet uit te spreken of daarmee te wachten totdat jullie het nog een keer geprobeerd hebben. Een rechter kan ook zelf beslissingen nemen over de verdeling van zorg- en opvoedtaken, de informatieverplichting en de verdeling van de kosten. Bijna altijd doet de rechter dit aan de hand van concept-ouderschapsplannen die in de procedure over en weer worden overgelegd en aan de hand van de voorstellen en verzoeken van de ouders.

 

Ook ouders die niet met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan maar wel samen het gezag hebben, zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen wanneer zij elkaar gaan. Een procedure bij de rechter is verder niet nodig. Het niet opstellen van een ouderschapsplan heeft alleen gevolgen op het moment dat er tussen ouders geschillen ontstaan over de kinderen en voor de oplossing daarvan een procedure bij de rechter nodig is. De rechter kan in die gevallen namelijk bepalen om zijn beslissing aan te houden, te wachten met zijn beslissing, totdat de ouders alsnog een ouderschapsplan hebben opgesteld. Dat doet de rechter alleen als dat in het belang van het kind is.