Vaste prijzen | toelichting

Een goede en ervaren advocaat hoeft niet duur te zijn en een vaste prijs is voor iedere familierechtprocedure mogelijk.

Waarom een vast en aantrekkelijk tarief?

Het overzicht met vaste, scherpe prijzen vindt u hier. Wij kunnen u vaste, aantrekkelijke, tarieven aanbieden omdat wij durven te voorspellen hoeveel uur gemiddeld aan een zaak wordt besteed. Daarnaast proberen wij kosten te besparen op de huisvesting en het kantoor zelf. Zo werken wij bijvoorbeeld zo veel mogelijk digitaal. Ondersteuning gebruiken wij alleen wanneer dat nodig is. Tot slot werken wij alleen op basis van betaling vooraf of een voorschot. Een betalingsregeling is mogelijk, mits het volledige bedrag vóór de procedure of binnen een half jaar is voldaan.

 

All Inclusive prijzen

Wij vinden het belangrijk dat u in één oogopslag kan zien hoeveel een procedure gaat kosten. De prijzen die op De Scheidingsadvocaat vermeld staan en/of die wij met u afspreken zijn daarom All Inclusive prijzen. Hiervoor verrichten wij alle benodigde werkzaamheden, inclusief begeleiding van u. Deze prijzen zijn ook inclusief BTW. De kosten van de rechtbank en eventuele kosten van de deurwaarder worden apart in rekening gebracht.

 

De prijs is altijd per procedure of opdracht. Mocht er bijvoorbeeld bij een echtscheidingsprocedure een voorlopige voorziening nodig zijn (dit is een voorlopige regeling vastgesteld door de rechter) dan geldt dat als een aparte procedure. Voor die procedure wordt een apart bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag vindt u op de prijslijst.

 

Afspraken vooraf/voorwaarden

Om een vast en laag tarief te kunnen garanderen, vragen wij van u het volgende:

  1. Om het dossier zo compleet mogelijk, het liefst per e-mail en door middel van pdf documenten, aan te leveren. Aanlevering door middel van foto’s levert meerkosten op. U krijgt van ons een duidelijk overzicht van de stukken die nodig zijn;
  2. In sommige zaken zijn ook recente uittreksels nodig van bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte. U kunt die aktes heel eenvoudig zelf opvragen. Mocht dat in uw zaak het geval zijn, dan ontvangt u daarover tijdig bericht met een duidelijke instructie. Mocht u liever hebben dat wij die aktes voor u opvragen, dan doen wij dat tegen een extra vergoeding.

 

Wanneer u ondernemer bent of een groot vermogen heeft (>€ 750.000,-) kan het zijn dat de werkzaamheden niet voor een vast tarief kunnen worden verrichten of dat wij genoodzaakt zijn om een opslag boven het vaste tarief bij u in rekening te brengen. Dit hangt af van de ingewikkeldheid van de zaak en zal met u tijdens het eerste kennismakingsgesprek worden bespreken.

 

De Scheidingsadvocaat maakt gebruik van een ‘fair use policy’. Deze regeling geldt alleen voor advisering (telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie en gesprekken met u). In de opdrachtbevestiging staat vermeld hoeveel uur hieraan kan worden besteed. Dit moet voldoende zijn. Wanneer wij viermaal meer dan dit vooraf berekende aantal uren besteden, dan krijgt u een waarschuwing. Wanneer wij vijfmaal meer dan dit vooraf berekende aantal uren besteden, zal voor die (extra)tijd het afgesproken uurtarief bij u in rekening worden gebracht;

 

Tot slot zijn de prijzen alleen voor werkzaamheden die de advocaat zelf verricht. In sommige procedures is het nodig dat er een externe deskundige wordt ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een scheiding met een onderneming of bij een internationale echtscheiding. Dit gebeurt altijd in overleg. De kosten van de externe deskundige worden apart bij u in rekening gebracht.

De advocaten

Bij De Scheidingsadvocaat zijn ervaren en betrokken familierechtadvocaten aangesloten, met passie voor het vak en aandacht voor de cliënten. Wij bieden u, samen met andere specialisten, de beste hulp én ondersteuning bij familierechtprocedures.

Contact

Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak inplannen?