Vaste prijzen | toelichting

Een goede en ervaren advocaat hoeft niet duur te zijn en een vaste prijs is voor iedere familierechtprocedure mogelijk.

Waarom een vast en aantrekkelijk tarief?

Het overzicht met vaste, scherpe prijzen vindt u hier. Ik kan vaste, aantrekkelijke, tarieven aanbieden omdat ik durf te voorspellen hoeveel uur ik gemiddeld met een zaak bezig ben. Daarnaast probeer ik kosten te besparen op de huisvesting en het kantoor zelf. Zo werk ik bijvoorbeeld zo veel mogelijk digitaal. Ondersteuning gebruik ik alleen wanneer dat nodig is. Tot slot werk ik alleen op basis van betaling vooraf of een voorschot. Een betalingsregeling is mogelijk, mits het volledige bedrag voor de procedure of binnen een half jaar is voldaan.

 

All Inclusive prijzen

Ik vind het belangrijk dat u in één oogopslag kan zien hoeveel een procedure gaat kosten. De prijzen die op mijn website vermeld staan en/of die ik met u afspreek zijn daarom All Inclusive prijzen. Hiervoor verricht ik alle benodigde werkzaamheden, inclusief begeleiding van u. Deze prijzen zijn ook inclusief BTW, de kosten van de rechtbank en eventuele kosten van de deurwaarder (voor één betekening).

 

De prijs is altijd per procedure of opdracht. Mocht er bijvoorbeeld bij een echtscheidingsprocedure een voorlopige voorziening nodig zijn (dit is een voorlopige regeling vastgesteld door de rechter) dan geldt dat als een aparte procedure. Voor die procedure wordt een apart bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag vindt u op de prijslijst.

 

Afspraken vooraf/voorwaarden

Om een vast en laag tarief te kunnen garanderen, vraag ik van u het volgende:

  1. Om het dossier zo compleet mogelijk, het liefst per e-mail, aan te leveren. U krijgt van mij een duidelijk overzicht van de stukken die ik nodig heb;
  2. In sommige zaken heb ik ook recente uittreksels nodig van bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte. U kunt die aktes heel eenvoudig zelf opvragen. Mocht dat in uw zaak het geval zijn, dan ontvangt u van mij daarover tijdig bericht met een duidelijke instructie. Mocht u liever hebben dat ik die aktes voor u opvraag, dan doe ik dat tegen een extra vergoeding.

 

Wanneer u ondernemer bent of een groot vermogen heeft (>€ 750.000,-) kan het zijn dat ik mijn werkzaamheden niet voor een vast tarief kan verrichten of dat ik genoodzaakt ben om een opslag boven het vaste tarief bij u in rekening te brengen. Dit hangt af van de ingewikkeldheid van de zaak en zal ik met u tijdens ons eerste kennismakingsgesprek bespreken.

 

Ik maak verder gebruik van een ‘fair use policy’. Deze regeling geldt alleen voor advisering (telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie en gesprekken met u). In de opdrachtbevestiging staat vermeld hoeveel uur ik hieraan kan besteden. Dit moet voldoende zijn. Wanneer ik viermaal meer dan dit vooraf berekende aantal uur besteed, dan krijgt u een waarschuwing. Wanneer ik vijfmaal meer dan dit vooraf berekende aantal uur besteed, zal voor die (extra)tijd mijn uurtarief van € 165,00 bij u in rekening worden gebracht;

 

Tot slot zijn de prijzen alleen voor werkzaamheden die ik zelf verricht. In sommige procedures is het nodig dat er een externe deskundige wordt ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een scheiding met een onderneming of bij een internationale echtscheiding. Dit gebeurt altijd in overleg. De kosten van de externe deskundige worden apart bij u in rekening gebracht.

Persoonlijk

Ik ben een ervaren en betrokken familierechtadvocate, met passie voor mijn vak en aandacht voor mijn cliënten. Ik bied u, samen met andere specialisten, de beste hulp én ondersteuning bij familierechtprocedures.

Contact

Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak inplannen?