Kinderalimentatie na echtscheiding

Alimentatie | Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een geldbijdrage van de ene ouder aan de andere ouder in de kosten van het kind of de kinderen. Het bedrag wordt betaald aan de ouder waar het kind officieel woont (zijn of haar hoofdverblijf heeft, staat ingeschreven). De ouder die het bedrag ontvangt moet de kosten van de kinderen dragen, maar hoeft geen verantwoording af te leggen aan de betalende ouder.

 

Wanneer kinderalimentatie?

Wanneer ouders er niet onderling uitkomen dan moet er in principe altijd kinderalimentatie worden betaald. Ook bij co-ouderschap, een regeling waarbij het kind ongeveer evenveel tijd bij beide ouders doorbrengt. Alleen wanneer een ouder geen draagkracht heeft, hoeft die ouder geen kinderalimentatie te betalen.

 

Berekening van kinderalimentatie

Bij het berekenen van kinderalimentatie heeft de wetgever geprobeerd om zoveel mogelijk een standaardberekening te maken waarbij keuzes van ouders waaraan zij hun geld uitgeven zo min mogelijk invloed hebben op de hoogte van de kinderalimentatie.

 

Behoefte kinderalimentatie

Allereerst zal de behoefte aan kinderalimentatie moeten worden vastgesteld. Dit wordt vastgesteld aan de hand van tabellen met standaardbedragen. Er wordt hierbij gekeken naar hoeveel kinderen er in een gezin zijn, naar de leeftijd van de kinderen en naar het netto-inkomen zoals die was op het moment dat de ouders uit elkaar gingen. Wanneer de ouders nooit samen hebben gewoond of al heel lang niet meer samenwonen, dan wordt er iets anders naar het netto-inkomen gekeken.

 

De behoefte van kinderen kan naar boven worden bijgesteld in bijzondere situaties. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer ouders veel hogere kosten hebben dan normaal. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een gehandicapt kind, er dus meer zorgkosten zijn, of omdat een kind een dure (top)sport beoefent.

 

Draagkracht kinderalimentatie

Vervolgens moet worden gekeken naar wat de ouders gelet op hun inkomen kunnen bijdragen aan de kosten van het kind. De draagkracht wordt van beide ouders vastgesteld. Net als bij het berekenen van de behoefte wordt bij het berekenen van de draagkracht gerekend met standaardbedragen. Met kosten die buiten deze standaardbedragen vallen, wordt niet altijd rekening gehouden.

 

Zorgkorting

Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met hoeveel tijd een kind bij de ouder die de kinderalimentatie betaalt verblijft.

 

Advocaat kinderalimentatie

Het is belangrijk om de juiste persoon in te schakelen. Iemand met genoeg ervaring op het gebied van kinderalimentatie. Heeft u vragen over het berekenen van kinderalimentatie? Of bent u op zoek naar een ervaren advocaat voor kinderalimentatie? De Scheidingsadvocaat biedt u de beste hulp en ondersteuning bij kinderalimentaties en familierechtprocedures.

 

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie. Dat kan via ons  contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.