Nevenvoorzieningen

Scheiden | Nevenvoorzieningen

Soms lukt het niet om onderling afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Het is goed te weten dat de rechter hierover dan beslissingen kan nemen. Die beslissingen heten nevenvoorzieningen.

 

Zolang de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank loopt kan om nevenvoorzieningen worden verzocht. Vaak wordt dit al in het eerste verzoekschrift of verweerschrift gedaan, maar soms ook later.

 

Aan de rechter kunnen de over de volgende onderwerpen nevenvoorzieningen worden gevraagd:

  • Alimentatie;
  • Gezag over en omgang met minderjarige kinderen;
  • Verdeling van de bezittingen en schulden;
  • Wie er, al dan niet voorlopig, in de woning mag blijven wonen.

Over de meeste onderwerpen waar in het convenant afspraken over kunnen worden gemaakt, kunnen dus ook voorzieningen worden getroffen. Alleen voor wat betreft het pensioen kan dat niet. Wanneer het niet lukt om afspraken over het pensioen te maken, dan geldt de wettelijke verevening. Dat betekent dat het pensioen dat is opgebouwd tijdens jullie huwelijk bij pensionering word verdeeld.

 

Nadelen nevenvoorzieningen

Het grootste nadeel van nevenvoorzieningen is dat u het niet zelf in de hand heeft, maar dat de rechter erover beslist. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Daarnaast is de kans heel groot dat u allebei, of één van de twee, het niet met het oordeel van de rechter eens bent.

 

Met name voor wat betreft de verdeling van goederen geldt dat dit niet echt een juridische discussie is. Er zijn geen wetten die bepalen wie wat mag hebben. Voor wat betreft de woning geldt dat degene die het meest aan de woning is gebonden, die de grootste kans heeft om ook in de woning te kunnen blijven wonen en/of die de woning het hardst nodig heeft, bijvoorbeeld omdat die het meest voor de kinderen zorgt, meestal in de woning mag blijven.