Echtscheiding buitenlands huwelijk

Echtscheiding van een buitenlands huwelijk in Nederland

Bent u getrouwd in het buitenland en overweegt u te scheiden in Nederland? Dan vraagt u zich misschien af of dit mogelijk is en hoe deze procedure te werk gaat. Het ontbinden van een buitenlands huwelijk in Nederland is zeker mogelijk, maar er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. In deze blog vertel ik u er meer over.

Ontbinden van een buitenlands huwelijk in Nederland

Is uw huwelijk gesloten in het buitenland en wilt u dit ontbinden in Nederland? Of woont uw partner in het buitenland, terwijl u nog in Nederland woont? Wanneer u een buitenlands huwelijk wilt ontbinden in Nederland moet u met verschillende onderwerpen rekening houden. Een echtscheidingsadvocaat kan u advies geven en bijstaan in uw situatie.

Duurzaam ontwricht

Een echtscheiding wordt in Nederland aangevraagd bij de rechter door het indienen van een echtscheidingsverzoekschrift via een echtscheidingsadvocaat. Om een echtscheiding te kunnen aanvragen geldt de voorwaarde dat uw huwelijk duurzaam ontwricht is. Dit geldt voor zowel huwelijken die in Nederland als in het buitenland voltrokken zijn.

Er is sprake van duurzame ontwrichting als het huwelijk zo moeilijk is geworden dat bij elkaar blijven eigenlijk niet meer mogelijk is. Omdat dit moeilijk te bewijzen is, is het indienen van een echtscheidingsverzoekschrift bij de rechter in bijna alle gevallen voldoende bewijs van duurzame ontwrichting. De rechter kan vervolgens het echtscheidingsverzoek behandelen maar moet hiervoor wel bevoegd zijn. Indien een van de echtgenoten een buitenlandse nationaliteit heeft, is de Nederlandse rechter niet altijd bevoegd.

Bevoegdheid Nederlandse rechter

Binnen de EU zijn bepaalde regels opgesteld die bepalen wanneer een rechter bevoegdheid heeft om een echtscheidingsverzoek te mogen behandelen. In Nederland is een rechter bevoegd indien:

  • Het echtpaar de Nederlandse nationaliteit heeft,
  • Het echtpaar in Nederland woont,
  • De verzoeker de Nederlandse nationaliteit heeft en minimaal 6 maanden voorafgaand aan het echtscheidingsverzoek in Nederland heeft gewoond,
  • De verzoeker met een buitenlandse nationaliteit minimaal 12 maanden voorafgaand aan het echtscheidingsverzoek in Nederland heeft gewoond,
  • De verweerder in Nederland woont, of
  • Een van de partners in Nederland woont en het echtscheidingsverzoek gezamenlijk wordt aangevraagd.

Indienen echtscheidingsverzoek

Het echtscheidingsverzoek dient aangevraagd te worden bij de rechtbank van de woonplaats van de verzoeker indien deze in Nederland woont. Indien de verzoeker in het buitenland woont, dient het verzoek te worden aangevraagd in de woonplaats van de verweerder die wel in Nederland woont. Indien een echtpaar de Nederlandse nationaliteit heeft maar beiden in het buitenland wonen, dan dient het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in Den Haag te worden aangevraagd.

Scheiden volgens welk recht?

Als in Nederland het scheidingsverzoek wordt ingediend betekent dit niet automatisch dat het Nederlands recht op de scheiding van toepassing is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u en uw partner verschillende nationaliteiten hebben of elk in een ander land wonen. Elk land heeft verschillende regels over verschillende onderdelen van de echtscheiding, zoals de hoogte en duur van de alimentatie en de kinderen. Dit maakt een internationale scheiding daarom een stuk complexer. Binnen het grootste deel van de EU kunnen echtgenoten kiezen uit het recht van het land:

  • Waar het echtpaar woont,
  • Waar het echtpaar als laatste samengewoond heeft en waar nog steeds een van de partners woont,
  • Waar een van de echtgenoten de nationaliteit van heeft, of
  • Waar de echtscheiding wordt aangevraagd.

Een echtscheiding volgens het recht van een EU-land wordt door alle andere EU-landen erkend. Een echtscheidingsadvocaat kan u van advies voorzien bij de rechtskeuze van een niet EU-land en alle mogelijke gevolgen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het ontbinden van een buitenlands huwelijk? Of wilt u weten wat een echtscheidingsadvocaat voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.