Procedure bij echtscheiding

Scheiden | Echtscheidingsprocedure

In de echtscheidingsprocedure buigt de rechter zich over de vraag of er sprake is van een ‘duurzaam ontwricht huwelijk’. Er is sprake van een duurzame ontwrichting wanneer het niet meer mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven. De reden daarvan maakt niet uit. In bijna alle gevallen oordeelt de rechter dat er sprake is van een duurzaam ontwricht huwelijk, ook wanneer één van de echtgenoten niet wil scheiden.

 

Wanneer u en uw ex-partner het met elkaar eens zijn

Wanneer u het er met uw ex-partner over de gevolgen van de echtscheiding (bijna) eens bent, dan kunt u samen naar één advocaat. Die helpt u bij het maken van de laatste afspraken en kan de gemaakte afspraken in een overeenkomst, een echtscheidingsconvenant, vastleggen. De advocaat dient namens jullie beiden een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in. Dit heet een ‘gezamenlijk echtscheidingsverzoek’. Binnen een aantal weken volgt hierop de uitspraak van de rechter. In bijna alle gevallen vindt er geen zitting bij de rechtbank plaats.
Het voordeel van deze manier van scheiden is dat het snel en goedkoop is. Snel omdat er geen zitting nodig is en de rechtbank binnen een paar weken uitspraak doet. Goedkoop omdat de advocaat weinig tijd nodig heeft en u de kosten van de advocaat en de rechtbank deelt.

 

Wanneer u en uw ex-partner het niet met elkaar eens zijn

Wanneer u het niet met uw ex-partner over de scheiding en de gevolgen daarvan eens bent, dan kunt u naar een mediator gaan of kunt u een (eigen) advocaat vragen u te helpen bij de onderhandelingen.

 

Verschil mediation en bijstand eigen advocaat

Een mediator begeleidt u en uw ex-partner samen bij het vinden van een oplossing. Een mediator is onafhankelijk. Bij mediation is het niet zo belangrijk wie gelijk heeft, maar gaat het erom of de oplossing voor u beiden aanvaardbaar is. Voor mediation is het nodig dat aan beide kanten de bereidheid bestaat om een oplossing te vinden.

Een advocaat staat meestal één van de twee partners bij, de andere partner heeft dan een eigen advocaat. Advocaten onderhandelen meestal namens u, soms worden er viergesprekken gehouden. Dat zijn gesprekken met beide partners en beide advocaten. De advocaten denken iets vaker aan een juridische oplossing, maar gaan redelijke en praktische oplossingen natuurlijk ook niet uit de weg.

 

Na de onderhandelingen

Wanneer u het na de onderhandelingen alsnog met elkaar eens wordt, dan kan er een gezamenlijk echtscheidingsverzoek ingediend worden.

 

Soms lukt het niet om er (helemaal) samen met uw ex-partner uit te komen. In die gevallen kan een advocaat namens u alleen een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Dit wordt een “eenzijdig echtscheidingsverzoek” genoemd. Deze procedure duurt vaak lang, soms wel een jaar. In deze procedure vindt in bijna alle gevallen een zitting bij de rechtbank plaats. Soms zijn meerdere zittingen nodig.

 

Wanneer een eenzijdig echtscheidingsverzoek is ingediend, betekent dit niet dat er geen afspraken meer kunnen worden gemaakt. Het komt vaak voor dat er tijdens de procedure, soms zelfs op of na één van de zittingen, alsnog tussen partijen afspraken worden gemaakt over een aantal gevolgen van de echtscheiding. Die afspraken worden soms vastgelegd in een convenant, soms door de rechter.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op.