Procedure bij echtscheiding

Scheiden | Echtscheidingsprocedure

In de echtscheidingsprocedure buigt de rechter zich over de vraag of er sprake is van een ‘duurzaam ontwricht huwelijk’. Er is sprake van een duurzame ontwrichting wanneer het niet meer mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven. De reden daarvan maakt niet uit.

 

Onze echtscheidingsadvocaten zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht en blijven tot het einde betrokken. We nemen de procedure met u altijd persoonlijk door.

Juridische stappen echtscheiding

We begrijpen dat een echtscheiding een moeilijke periode is. Er komt immers veel bij kijken, waaronder een aantal juridische stappen. We hebben de stappen op een rij gezet:

 

 • Vertel het uw partner

De eerste stap is om met uw partner te communiceren dat u wilt scheiden. Dit is vaak een moeilijk gesprek. Hierbij is het belangrijk om eerlijk en open te zijn.

 

 • Kies de passende echtscheidingsprocedure

Er zijn meerdere vormen om een echtscheiding te doorlopen. We onderscheiden ze hieronder:

 

  • Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek
   U gaat met een goede verstandhouding uit elkaar. Maak samen een plan waar u het allebei mee eens bent. Schakel dan samen een echtscheidingsadvocaat voor de formele afhandeling.

 

  • Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek met mediation
   Liever professionele begeleiding? Kies voor een mediator die helpt bij de onderhandelingen over het huis, de goederen, financiën en de kinderen. De advocaat-mediator begeleidt u op een neutrale en betrokken manier en bewaakt de gemaakte afspraken.

 

  • Echtscheiding op tegenspraak
   Komt u niet in goed overleg tot overeenstemming? Dan neemt u het best allebei een eigen advocaat die u bij de onderhandelingen vertegenwoordigt. Uw echtscheidingsadvocaat handelt vanuit uw belangen met de advocaat van uw (ex-)partner.

 

 • Stel de echtscheidingsconvenant op

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is belangrijk bij de scheidingsprocedure. In een convenant legt u de afspraken vast over de gevolgen van de scheiding. Deze afspraken zijn bindend voor beide partners en bevat de verdeling van de inboedel, eventuele alimentatie en omgangsregeling met de kinderen, de verdeling van de schulden en verdeling van de bezittingen. De echtscheidingsconvenant biedt zekerheid voor de toekomst, omdat u uw ex-partner kunt dwingen de afspraken na te komen.

 

 • Formele afhandeling

De advocaat verricht de juridische handelingen voor u, zoals het opstellen en indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding en het inschrijven van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Hierna kan de echtscheiding afgehandeld worden, mits er geen geschillen zijn. Zijn die er wel, dan kunt u een zitting bij de rechtbank verwachten. Niet eens met de uitkomst? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Natuurlijk hebben sommige facetten prioriteit, zoals de verzorging van uw kinderen. In dat geval kan de rechter een voorlopige voorziening treffen, een regeling vooruitlopend op de einduitspraak.

 

U en uw ex-partner zijn het eens in de echtscheidingsprocedure

Wanneer u het met uw ex-partner over de gevolgen van de echtscheiding (bijna) eens bent, dan kunt u samen naar één advocaat. Die helpt u bij het maken van de laatste afspraken en kan de gemaakte afspraken in een overeenkomst, een echtscheidingsconvenant, vastleggen. De advocaat dient namens jullie beiden een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in. Dit heet een ‘gezamenlijk echtscheidingsverzoek’. Binnen een aantal weken volgt hierop de uitspraak van de rechter. Er vindt haast nooit een zitting plaats bij de rechtbank.


Het voordeel van deze manier van scheiden is dat het snel en goedkoop is. Snel scheiden, omdat er geen zitting nodig is en de rechtbank binnen een paar weken uitspraak doet. Goedkoop, omdat de advocaat weinig tijd nodig heeft en u de kosten van de advocaat en de rechtbank deelt.

 

U en uw ex-partner zijn het niet eens in de echtscheidingsprocedure

Wanneer u het niet met uw ex-partner over de scheiding en de gevolgen daarvan eens bent, dan kunt u naar een mediator gaan of kunt u een (eigen) advocaat vragen u te helpen bij de onderhandelingen.

 

Verschil mediation en bijstand eigen advocaat

Een mediator begeleidt u en uw ex-partner samen bij het vinden van een oplossing. Een mediator is onafhankelijk. Bij mediation is het niet zo belangrijk wie gelijk heeft, maar gaat het erom of de oplossing voor u beiden aanvaardbaar is. Voor mediation is het nodig dat aan beide kanten de bereidheid bestaat om een oplossing te vinden.

 

Een advocaat staat meestal één van de twee partners bij, de andere partner heeft dan een eigen advocaat. Advocaten onderhandelen meestal namens u, soms wordt er een viergesprek gehouden. Dat zijn gesprekken met beide partners en beide advocaten. De advocaten denken iets vaker aan een juridische oplossing, maar gaan redelijke en praktische oplossingen natuurlijk ook niet uit de weg.

 

De voordelen van mediation is een vaak snellere afhandeling dan wanneer het een gerechtelijke procedure betreft. Ook bespaart u kosten dan wanneer u een lange, juridische strijd moet voeren, bijvoorbeeld in de rechtbank. Mediation is er ook voor om problemen te bespreken en tot oplossingen te komen. Nadelen van een mediator zijn dat het niet voor alle, vooral complexe, gevallen geschikt is. Ook moeten beide partijen akkoord gaan voor mediation en kan een partner zicht onder druk voelen om bepaalde beslissingen te nemen.

 

Na de onderhandelingen

Wanneer u het na de onderhandelingen alsnog met elkaar eens wordt, dan kan er een gezamenlijk echtscheidingsverzoek ingediend worden.

 

Soms lukt het niet om er (helemaal) samen met uw ex-partner uit te komen. In die gevallen kan een advocaat namens u alleen een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Dit wordt een “eenzijdig echtscheidingsverzoek” genoemd. Deze procedure duurt vaak lang, soms wel een jaar. In deze procedure vindt in bijna alle gevallen een zitting bij de rechtbank plaats. Soms zijn er meerdere zittingen nodig.

 

Wanneer een eenzijdig echtscheidingsverzoek is ingediend, betekent dit niet dat er geen afspraken meer kunnen worden gemaakt. Het komt vaak voor dat er tijdens de procedure, soms zelfs op of na één van de zittingen, alsnog tussen partijen afspraken worden gemaakt over een aantal gevolgen van de echtscheiding. Die afspraken worden soms vastgelegd in een convenant, soms door de rechter.

 

Advies bij echtscheiding

Heeft u vragen of heeft u advies nodig bij een echtscheiding? Vul onderstaand contactformulier in, dan nemen wij contact met u op. Of bel direct via 030-743 74 95. Ontdek onze deskundige echtscheidingsadvocaten in Utrecht.

 

Onze ervaren familierechtadvocaten zorgen voor persoonlijke bijstand en hebben aandacht voor uw kinderen. Wij werken met vaste, scherpe tarieven en het vrijblijvende kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten is gratis.

  Wat is de eerste stap bij een echtscheiding?

  De eerste stap bij een echtscheiding is natuurlijk het praten met uw partner. De vervolgstap is het indienen van een verzoekschrift of aanvraag bij de rechtbank. Dit document omvat de basisinformatie over de echtgenoten, de redenen voor de scheiding en eventuele verzoeken met betrekking tot financiële regelingen, voogdij en eigendomsverdeling.

  Bij wie vraagt u een echtscheiding aan?

  U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank in het rechtsgebied waar u woonachtig bent of waar uw huwelijk is geregistreerd. De persoon die de aanvraag doet, wordt de “verzoeker” genoemd, de andere echtgenoot wordt de “verweerder” genoemd. De verzoeker dient doorgaans het verzoekschrift in bij de rechtbank, waarna het juridische proces begint.

  Hoe gaat een scheidingsprocedure?

  Een scheidingsprocedure begint vaak met één van de echtgenoten die een verzoek tot echtscheiding indient bij de rechtbank. Daarna moeten financiële en persoonlijke gegevens verstrekt worden door beide echtgenoten. Denk dan aan informatie over bezittingen, schulden, eventuele kinderen en de redenen voor de scheiding. Er kunnen onderhandelingen plaatsvinden omtrent deze zaken. Zodra de echtgenoten het eens worden, zal de rechtbank een uitspraak doen over de scheiding. Als er geschillen zijn, kan een rechter de zaak horen en een beslissing nemen.

  Waar kijkt een rechter naar bij scheiding?

  Wanneer een scheiding voor de rechter komt, kijkt de rechter naar meerdere onderdelen. De rechter neemt over het algemeen in overweging: de belangen van eventuele kinderen, de financiële situatie van beide echtgenoten, eigendomsrechten en andere relevante factoren. Hierna kan er beslist worden over voogdij, alimentatie, verdeling van bezittingen en schulden.

  Hoe snel doet de rechtbank uitspraak over een scheiding?

  De duur van een scheidingsprocedure varieert en is afhankelijk van meerdere factoren. Over het algemeen duurt een scheidingsprocedure ongeveer 6 maanden. Bent u het snel eens met elkaar, dan kan het sneller gaan Zijn er kinderen in het spel, heeft u geschillen met de partner of wordt er mediation gevolgd? De procedure kan dan maanden langer duren.