Wat u wil weten | Scheiden

Bij een scheiding komt veel kijken en soms moet er veel geregeld worden. Ik kan u daarbij als scheidingsadvocaat helpen.

 

Een echtscheiding moet altijd via de rechter

Wanneer u bent getrouwd en wilt scheiden dan moet dat via de rechter. U heeft daar altijd een advocaat voor nodig.

 

De scheidingsprocedure kan op veel verschillende manieren

Geen scheidingsprocedure is hetzelfde. Wanneer het u lukt om met uw ex-partner afspraken te maken, dan heeft u maar één advocaat nodig en kan scheiden snel en goedkoop. Soms bent u het niet met uw ex-partner over alle punten eens. In die gevallen kunt u denken aan mediation of aan een eigen advocaat die u bijstaat in de onderhandelingen. Wanneer het ook na onderhandelingen niet lukt om er samen met uw ex-partner uit te komen, dan kan ook namens één van de twee ex-partners een procedure bij de rechtbank worden gestart. Die procedure duurt vaak lang en is ook duurder.

 

Moet ik met mijn ex-partner afspraken maken over de gevolgen van de scheiding?

In principe hoeft u met uw ex-partner geen afspraken te maken over de verdeling van bijvoorbeeld uw woning, spullen, geld, schulden of pensioenen. Afspraken die u daarover maakt hoeven ook niet op papier te worden gezet. Het is natuurlijk wel verstandig om dit te doen. Lukt het niet om afspraken te maken en heeft u behoefte aan duidelijkheid, dan kan de rechter over de gevolgen van uw scheiding beslissen.

 

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Wanneer u een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen dan hoeft u alleen naar de rechter wanneer u er niet samen uitkomt óf wanneer u samen kinderen hebben. De procedure bij de rechtbank is hetzelfde als bij een echtscheiding. Wanneer u er wel samen uit komt of geen kinderen heeft, dan hoeft u niet naar de rechter. U heeft dan wel een advocaat of notaris nodig.

 

Hoe zit het met verbreking van samenleving?

Wanneer u niet getrouwd bent en uit elkaar gaat, dan hoeft er niets via een advocaat of rechter geregeld te worden. Wel kan het voorkomen dat u het niet eens wordt over hoe de woning, schulden of bezittingen moeten worden verdeeld. Ook dan kunt u eerst proberen om er via een mediator of een advocaat uit te komen. Wanneer dat niet lukt dan kan een advocaat namens u aan de rechter vragen om een verdeling vast te stellen.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op.

Scheiden | De procedure

Een scheidingsprocedure kan op verschillende manieren worden begeleid. Scheiden kan op verzoek van jullie samen of van u alleen.

Scheiden | Tijdelijke regelingen

Voordat alles definitief is geregeld kan er veel tijd voorbij gaan. Soms is het nodig dat de rechter snel iets tijdelijk regelt.

Scheiden | Wanneer is het officieel?

Uw echtscheiding is pas officieel wanneer die wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Scheiden | Het convenant

Een convenant is een overeenkomst waarin u en uw ex-partner de gevolgen van de echtscheiding vastleggen.

Scheiden | Nevenvoorzieningen

Lukt het niet om afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding, dan kan de rechter hierover beslissen.

Scheiden | Gemeenschap van goederen

De meeste mensen zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Deze wordt bij een echtscheiding ontbonden, wat zijn de gevolgen?

Scheiden | Huwelijkse voorwaarden

Bij een scheiding kunnen huwelijkse voorwaarden bepalen hoe en wat er tussen u en uw ex-partner moet worden verdeeld.

Scheiden | Onderneming

Als u en/of uw ex-partner een onderneming heeft, dan heeft dat gevolgen voor de scheiding en de boedelverdeling.

Scheiden | Pensioen

Aan pensioenen wordt bij scheidingen soms te weinig aandacht gegeven. Scheiden heeft voor pensioen grote gevolgen.

Scheiden | Tafel en bed

Soms wil u geen echtscheiding of mag dit niet van uw geloof. U kunt dan ook scheiden van tafel en bed.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Wat voor echtscheidingen geldt, geldt vaak – maar niet altijd – ook voor de ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Beëindiging samenleving

Bij een beëindiging van een samenleving kunt naar de rechter wanneer u het over de gevolgen daarvan niet eens wordt.

Scheiden | Woning

Een koopwoning kan bij een scheiding grote financiële gevolgen hebben.