Alternatieven voor alimentatie

Alimentatie | Alternatieven

Soms past alimentatie niet in uw situatie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij co-ouderschap. U kunt dan een alternatief afspreken. In overleg kunt u met uw ex-partner een alternatief voor kinder- of partneralimentatie afspreken.

 

Alternatieven voor kinderalimentatie

Kinderalimentatie kan, in tegenstelling tot partneralimentatie, niet worden afgekocht. Wanneer u dit toch afspreekt, dan moet u rekening houden met het feit dat de andere ouder op een later moment alsnog om kinderalimentatie kan verzoeken.

 

Wanneer u een co-ouderschap bent overeengekomen, dan is het niet automatisch ook zo dat de kosten van de kinderen 50/50 worden verdeeld. De term ‘co-ouderschap’ komt in de wet niet voor. De wet gaat er ondanks het bestaan van een co-ouderschap toch van uit dat er één hoofdverzorger is. Die hoofdverzorger heeft in bijna iedere situatie recht op kinderalimentatie. Veel ouders met co-ouderschap vinden dat gek en zoeken naar een manier om de kosten van de kinderen op een andere manier te verdelen. Er zijn eigenlijk twee opties:

  1. De eerste optie is heel simpel: wanneer de ene ouder iets betaalt, dan vraagt hij of zij aan de andere ouder om de helft daarvan te vergoeden. In de praktijk werkt dit alleen wanneer beide ouders ongeveer hetzelfde verdienen, duidelijke afspraken maken en goed met elkaar kunnen communiceren;
  2. De tweede optie is het openen van een kinderrekening. Dit is een en/of-rekening op naam van beide ouders waarop de ouders allebei een afgesproken bedrag storten. In veel gevallen hangt het bedrag dat wordt gestort af van het inkomen van de ouder. Op deze rekening wordt ook de kinderbijslag, het kindgebonden budget en andere toeslagen gestort. Vanaf deze rekening worden dan de zogenoemde verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen betaald. Denk daarbij aan de kosten voor school, schoolbenodigdheden, clubjes en kleding. In de praktijk vinden ouders een kinderrekening prettig. Wel is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken welke kosten van deze kinderrekening mogen worden betaald.

 

Alternatieven voor partneralimentatie

Ook voor partneralimentatie zijn alternatieven te bedenken. Ik noem hieronder de twee belangrijkste:

  1. Afkoop: Afkoop houdt in dat alimentatie in één keer wordt voldaan. Een afspraak waarbij een van de twee partners in de woning blijft wonen en die de andere partner niet hoeft uit te kopen, kan als afkoop worden gezien wanneer ook wordt afgesproken dat dan geen recht op partneralimentatie bestaat. Afkoop kan in sommige gevallen een goede oplossing zijn. Het is wel belangrijk om ook stil te staan bij eventuele nadelen. Met name fiscaal kan afkopen nadelig zijn. De afkoopsom kan door de betalende partner vaak niet volledig worden afgetrokken, terwijl de betalende partner over de afkoopsom veel inkomsten belasting moet afdragen. Ook moet u rekening houden met het feit de partner die de afkoopsom (of woning) ontvangt op korte termijn een nieuwe partner of meer inkomen kan krijgen. Normaal zouden die omstandigheden van invloed kunnen zijn op de alimentatie, maar bij afkoop is dat vaak niet het geval;
  2. Woning: Soms spreken partners af dat een van de twee in de woning blijft wonen, terwijl de andere partner een gedeelte van de kosten daarvan voldoet. Dit is ook alimentatie en dat betekent dat dit fiscale gevolgen heeft. De partner die de kosten betaalt, mag deze kosten aftrekken als partneralimentatie. Dat betekent wel dat daar wat de fiscus betreft iets tegenover moet staan: de partner die in de woning blijft wonen zal via de inkomstenbelasting moeten afdragen. Het is belangrijk dat u zich dat goed realiseert, voordat u deze afspraak maakt.

Alimentatie is maatwerk en iedere situatie is anders. Heeft u vragen voor een van onze familierechtadvocaten? Neem contact op. Dat kan via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.