Familierecht, de serie: Een nieuwe partner en kinderalimentatie

In ‘Familierecht, de serie’ geef ik in een aantal artikelen tips en uitleg over alles wat erbij komt kijken wanneer u of uw ex na de scheiding een nieuwe liefde tegenkomt. Welke gevolgen heeft dat voor kinderalimentatie en welke gevolgen voor partneralimentatie? Wat kunt u doen als het tussen de nieuwe partner en de ex, of nog erger de kinderen, niet goed klikt? Wat zijn de rechten en plichten van stiefouders? Wat gebeurt er als uw ex in de nieuwe relatie een kindje krijgt? En bent u bekend met ‘fiscale erfenissen’ uit een vorig huwelijk of samenleving?

Vandaag het eerste deel: Een nieuwe partner en kinderalimentatie.

Sinds 2013 is de Richtlijn Vereenvoudigde Kinderalimentatie van kracht. Zoals de naam al doet vermoeden, was is doel van deze richtlijn om de berekening van de kinderalimentatie eenvoudig te maken. Zo komt het dat keuzes die ouders na een scheiding maakten, waaronder dus het al dan niet gaan samenwonen met een nieuwe partner, minder grote gevolgen hebben voor de hoogte van kinderalimentatie.

Uitgangspunt: nieuwe partner van alimentatieplichtige heeft géén invloed op hoogte kinderalimentatie

Wanneer de alimentatieplichtige, de ouder die de alimentatie moet betalen, gaat samenwonen met een nieuwe partner dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Ook trouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap met die nieuwe partner heeft geen invloed op de hoogte van de kinderalimentatie.

Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt het inkomen van de nieuwe partner geheel buiten beschouwing gelaten. Bij kinderalimentatie wordt rekening gehouden met forfaitaire lasten, dit zijn voor de kinderalimentatieberekening vastgestelde gemiddelde bedragen voor onder meer de woonlasten. Door deze forfaitaire benadering wordt geen rekening gehouden met het feit dat de alimentatieplichtige kosten kan delen.

Alleen wanneer de alimentatieplichtige helemaal geen lasten heeft, bijvoorbeeld omdat zijn partner alle lasten betaalt, dan worden de forfaitaire (woon)lasten buiten beschouwing gelaten. Voor de alimentatieplichtige kan dit voordelig zijn wanneer de nieuwe partner goed verdient, maar ook nadelig wanneer de nieuwe partner niets of weinig verdient.

Let op als de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat!

Het lijkt logisch dat alleen de ouders van de kinderen de kosten van de kinderen moeten dragen. De wetgever heeft daar in het verleden anders over gedacht. Wanneer de ouder met een nieuwe partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en het kind bij die ouder woont, dan kan bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie wel rekening worden gehouden met het inkomen van de stiefouder. Op grond van de wet heeft ook een stiefouder namelijk de plicht om de kinderen te onderhouden.

Die verplichting geldt alleen tijdens het huwelijk met de ouder van de kinderen. Uit rechtspraak volgt dat de onderhoudsverplichting van de stiefouder meestal alleen bestaat wanneer de ouders zelf niet de volledige kosten van de kinderen kunnen betalen, dus niet zelf volledig in de behoefte van hun kinderen kunnen voldoen. Het gekke is dat een stiefouder alleen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap een onderhoudsverplichting heeft en niet bij samenwonen.

En hoe zit het met kindgebonden budget?

Bij het berekenen van kinderalimentatie wordt rekening gehouden met kindgebonden budget. Dit kindgebonden budget wordt vaak lager of vervalt wanneer de ouder die het kindgebonden budget en kinderalimentatie ontvangt, gaat samenwonen. Dit vervallen van het kindgebonden budget mag voor de ouder die gaat samenwonen geen reden zijn om aan de andere ouder, eventueel via de rechter, meer kinderalimentatie te vragen.

Wanneer de kinderalimentatie voor het samenwonen met een nieuwe partner niet is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de ouder meteen na de scheiding met de nieuwe partner gaat samenwonen, of wanneer de kinderalimentatie om een andere reden moet worden aangepast, dan wordt bij het berekenen van de kinderalimentatie wel rekening gehouden met het feit dat de samenwonende ouder het kindgebonden budget niet (meer) ontvangt.

De rechter houdt in dat geval dan geen rekening met het kindgebonden budget dat de ouder had kunnen ontvangen. Dat is voor de betalende ouder vervelend, want daardoor bestaat er een kans dat door het samenwonen van de ontvangende ouder meer kinderalimentatie moet worden betaald.

En heeft een rijke nieuwe partner nog invloed op de behoefte aan kinderalimentatie?

Het kan voorkomen dat de nieuwe partner van de ouder van het kind een heel goed inkomen heeft en dat die besluit om dure hobby’s of sporten, dure vakanties of dure kleding voor het kind te bekostigen. Dit verhoogt de behoefte van het kind niet, althans het is niet redelijk dat het bedrag van de betalende ouder hierop aangepast (verhoogd) zou moeten worden.

Gaat u of uw ex opnieuw samenwonen en bent u benieuwd of dit invloed heeft op de kinderalimentatie? Neem dan contact op.

De Scheidingsadvocaat biedt u de juiste hulp met een ervaren familierechtadvocaat, die u kan bijstaan in het voltrekken van uw scheiding. Neem contact op via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95 .