partneralimentatie-verlagen

Mag je de partneralimentatie verlagen als je ex meer gaat verdienen?

Na een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap kan er sprake zijn van de verplichting tot het betalen van partneralimentatie. De hoogte en duur van de partneralimentatie kunt u samen met uw ex-partner bepalen en is afhankelijk van de behoefte van de alimentatieontvanger en de draagkracht van de alimentatiebetaler. Indien het niet lukt om samen tot afspraken te komen, kunt u de hoogte van de partneralimentatie door de rechter laten bepalen.

Lees ook: Hoe wordt alimentatie na een echtscheiding berekend?

Nadat de hoogte is vastgesteld, is de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar bij een huwelijk met kinderen en bij een huwelijk langer dan 5 jaar zonder kinderen. Bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen is de duur gelijk aan de duur van het huwelijk.

Partneralimentatie verlagen

Nadat de hoogte van de partneralimentatie is vastgesteld kan deze niet zomaar worden verlaagd. De alimentatie wordt zelfs elk jaar volgens een wettelijke verplichting verhoogd door de indexering van alimentatie. Ook als uw eigen salaris niet is gestegen, bent u als alimentatiebetaler verplicht deze verhoging toe te passen.

Maar hoe zit het als de situatie van de alimentatiegerechtigde verandert waardoor hij of zij meer gaat verdienen? De behoefte van uw ex-partner wordt dan immers lager. Kan de partneralimentatie dan wel verlaagd worden?

Het antwoord hierop luidt: ja dat kan, maar dit moet altijd eerst in overleg met uw ex-partner.

Samen tot nieuwe afspraken komen

Als het contact tussen u en uw ex-partner nog goed genoeg is, kunt u proberen om samen tot nieuwe afspraken te komen. Om opnieuw de hoogte te berekenen kunnen jullie een herberekening aanvragen bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage.

De nieuwe afspraken dienen jullie schriftelijk vast te leggen in een aanvullende overeenkomst die jullie beiden ondertekenen. Deze afspraken vervangen dan de afspraken over de alimentatie in het convenant.

Hoogte partneralimentatie wijzigen met behulp van advocaat

Lukt het niet om samen tot een herziening van de hoogte van partneralimentatie te komen, dan kunnen jullie de hulp van een advocaat of mediator inschakelen. De advocaat maakt dan een herberekening op basis van de draagkracht en de nieuwe onderhoudsbehoefte van de alimentatievervanger. Als jullie hier beiden akkoord mee gaan, dan kan de wijziging zonder tussenkomst van een rechter worden aangepast.

Herzieningsverzoek indienen bij rechtbank

Lukt het zelfs niet om met een advocaat tot nieuwe afspraken te komen, dan kunt u een eenzijdig herzieningsverzoek indienen bij de rechtbank. U heeft dan wel een advocaat nodig die het verzoek indient. De rechter bepaalt dan of de partneralimentatie verlaagd wordt en doet een uitspraak over de nieuwe hoogte. Wijziging met terugwerkende kracht wordt meestal niet toegekend.

Echtscheidingsadvocaat voor herziening alimentatie

Wilt u de partneralimentatie laten herberekenen met behulp van een advocaat? Of wilt u een procedure opstarten bij de rechtbank? De ervaren advocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek of meer informatie.