alimentatie-na-echtscheiding-berekenen

Hoe wordt alimentatie na een echtscheiding berekend?

Gaat u scheiden van uw partner? Dan bent u er waarschijnlijk van op de hoogte dat u ook na de scheiding nog steeds de wettelijke verplichting hebben om voor elkaar te zorgen. Hieraan kan worden voldaan door middel van alimentatie. Alimentatie is een geldbijdrage die moeten worden betaald om uw ex-partner te onderhouden (partneralimentatie) of om uw kinderen te onderhouden (kinderalimentatie). Het berekenen van de hoogte van de alimentatie is behoorlijk complex.

Partneralimentatie

Als u gaat scheiden en het inkomen van u en uw partner verschilt, dan kan degene met het lagere inkomen aanspraak maken op partneralimentatie. Dit geldt ook bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap. U mag samen met uw partner de hoogte en duur van partneralimentatie bepalen en jullie kunnen dit (in het geval van een huwelijk) opnemen in het echtscheidingsconvenant. Zodra de rechter het convenant heeft bekrachtigd, krijgt het convenant een executoriale titel, waardoor afspraken rechtens afdwingbaar zijn. Lukt het jullie niet om samen tot afspraken te komen, dan kan een advocaat hierbij helpen en kan de hoogte van de alimentatie uiteindelijk door een rechter bepaald worden.

Berekening door de rechter

Om de hoogte van de partneralimentatie te bepalen zal de rechter kijken naar de behoefte van de alimentatieontvanger en de draagkracht van de alimentatiebetaler. Om de behoefte te berekenen wordt meestal de zogenaamde ‘hofnorm’ gehanteerd. De behoefte op basis van deze norm bedraagt 60% van het netto gezinsinkomen (voor de scheiding) minus de kosten van eventuele kinderen. Vervolgens dient natuurlijk ook gekeken te worden naar de draagkracht van de alimentatiebetaler. Aan de hand van een draagkrachtberekening dient bepaald te worden welke bedrag er daadwerkelijk door de alimentatiebetaler betaald kan worden.

Duur partneralimentatie

De maximale duur van partneralimentatie is 12 jaar bij een huwelijk met kinderen en bij een huwelijk langer dan 5 jaar zonder kinderen. Indien u en uw partner binnen 5 jaar scheiden en er zijn geen kinderen uit het huwelijk voortgekomen, dan is de duur gelijk aan de duur van het huwelijk. De alimentatieverplichting kan eerder eindigen, bijvoorbeeld indien de alimentatieontvanger opnieuw gaat trouwen of meer gaat verdienen.

Wetsvoorstel kortere partneralimentatie

Op moment van schrijven is er een wetsvoorstel om de duur van partneralimentatie te herzien tot de helft van het aantal jaar dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van 5 jaar. Bij een twaalfjarig huwelijk geldt dus een maximale alimentatieduur van zes jaar.

In het voorstel zijn twee uitzonderingen opgenomen: de partneralimentatie kan maximaal 12 jaar zijn als er sprake is van de zorg voor jonge kinderen, en kan maximaal 10 jaar zijn als de ontvangende partij binnen maximaal 10 jaar de aow-leeftijd bereikt en het huwelijk minstens 15 jaar heeft geduurd. Dit wetsvoorstel werd op 11 december 2018 met een meerderheid van stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Wanneer de ook de Eerste Kamer dit voorstel zal aannemen, dan kan de nieuwe wet per 1 januari 2019 ingaan. Deze wet zal alleen gelden voor echtscheidingen die na die datum worden uitgesproken en kent dus geen terugwerkende kracht.

Kinderalimentatie

Als er kinderen zijn voortgekomen uit een relatie of huwelijk, dan is er altijd een onderhoudsplicht van beide ouders. Deze onderhoudsplicht houdt in dat ouders naar rato van hun draagkracht bijdragen in de kosten van hun kinderen. Indien het inkomen van u en uw partner erg verschilt, dan krijgt degene met het lagere inkomen kinderalimentatie.

Kinderalimentatie wordt tot de leeftijd van 18 jaar aan de ex-partner betaald en daarna tot een leeftijd van 21 jaar rechtstreeks aan het kind. Daarna stopt de kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van de draagkracht van beide ouders en de behoefte van het kind. Om de behoefte van het kind te bepalen wordt onder andere gekeken naar de leeftijd, het aantal kinderen en het netto gezinsinkomen. Een advocaat kan u helpen met de berekening van de kinderalimentatie.

In sommige gevallen wordt gekozen voor een alternatief voor kinderalimentatie, zoals een gezamenlijke kinderrekening. Dit is vaak het geval bij co-ouderschap. Lees ook: Co-ouderschap: wat zijn de rechten en plichten?

Alimentatie indexering

Elk jaar wordt de alimentatie volgens een wettelijke verplichting verhoogd. Dit heet indexering van alimentatie. Het verhogingspercentage wordt elk jaar bekendgemaakt door de minister van Justitie en Veiligheid. U dient als alimentatiebetaler zelf te zorgen dat u deze verhoging toepast. U krijgt hier geen bericht van, dus u dient dit zelf in de gaten te houden. Ook als uw salaris niet omhoog is gegaan bent u verplicht deze verhoging toe te passen.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Heet u vragen over alimentatie of bent u op zoek naar een ervaren echtscheidingsadvocaat die u kan ondersteunen in het gehele scheidingsproces? Scheidingsadvocaat Jessica Maats helpt u graag. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie.