Zwanger na alimentatie

Zwanger na een onenightstand: is de vader straks alimentatieplichtig?

Als biologische ouder van een kind bent u automatisch onderhoudsplichtig naar het kind toe. Dit betekent dat u als niet-verzorgende ouder verplicht bent om financieel bij te dragen aan het onderhoud van een kind. Dit kan aan de hand van kinderalimentatie.

Kinderalimentatie is een geldbijdrage die een ouder aan een andere ouder verstrekt om de kosten van het kind (deels) te dekken.

Hoe zit het met kinderalimentatie na een onenightstand waarbij de vader verder geen rol speelt in het leven van de moeder en kind? Is hij dan wel alimentatieplichtig? U leest het in deze blog.

Heeft u vragen voor een van onze familierechtadvocaten? Neem contact op. Dat kan via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.

Biologische vader is alimentatieplichtig

Een vader die een kindje verwekt wordt volgens de wet onderhoudsplichtig en daarom heeft de moeder dus recht op kinderalimentatie. Het maakt hier niet uit dat het kind door een onenightstand verwekt is en de ouders verder geen relatie met elkaar hebben.

Ook is het niet nodig dat het kind eerst erkend is door de vader. Erkenning en alimentatieplicht staan los van elkaar.

Recht op erkenning van kind

De vader heeft door het verwekken van een kind een onderhoudsplicht gekregen. Daarnaast heeft hij ook een belangrijk recht: hij kan zijn kind erkennen indien het kind nog geen twee ouders heeft. Hiervoor heeft hij toestemming nodig van de moeder.

Door erkenning wordt hij de juridische vader, waardoor hij recht krijgt op omgang met het kind. Daarnaast heeft hij recht op informatie over het minderjarige kind. Verder wordt het kind een wettelijk erfgenaam en kan het zijn achternaam aannemen.

Als de moeder geen toestemming wil geven voor de erkenning, dan kan de vader naar de rechter stappen om vervangende toestemming te vragen. Hij heeft hier wel mogelijk een DNA-test voor nodig.

Wanneer stopt de onderhoudsplicht?

De onderhoudsplicht stopt wanneer het kind 21 wordt. De vader hoeft dan dus geen kinderalimentatie meer te betalen.

Indien de verwekker zijn kind niet erkent, en een andere man (of duomoeder) erkent het kind op een later tijdstip, dan vervalt de onderhoudsplicht (en dus de kinderalimentatie) van de verwekker. Degene die het kind heeft erkend wordt dan namelijk de juridische ouder. De onderhoudsplicht naar het kind verschuift dan naar de juridische ouder.

Hoogte kinderalimentatie

Voor het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders. Verder wordt er rekening gehouden met hoeveel tijd een kind bij de ouder die de kinderalimentatie betaalt verblijft.

Bij een one night stand wordt meestal ook rekening gehouden met de omstandigheden waardoor het kind verwekt is en of de vader wel of niet achter het besluit stond om het kind te houden. Vandaar dat de hoogte van de alimentatie in deze gevallen meestal lager uitvalt.

Familierechtadvocaat met vaste prijzen

Heeft u nog vragen over kinderalimentatie na een onenightstand? Of bent u op zoek naar een ervaren advocaat voor familierechtprocedures?

De advocaten aangesloten bij  De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek of meer informatie. Dat kan via ons  contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.