Het convenant

Scheiden | Het convenant

Een convenant is niets meer dan een overeenkomst tussen u en uw ex-partner waarin u afspraken maakt die te maken hebben met uw echtscheiding. U kunt daarbij denken aan afspraken over de verdeling van bezittingen of schulden, alimentatie, wat er met de woning gaat gebeuren of pensioen. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar wel raadzaam.

 

Het convenant kunt u zelf opstellen of kunt u laten opstellen door bijvoorbeeld een mediator of advocaat. Wat u in het convenant afspreekt en hoe gedetailleerd u dat doet, mag u helemaal zelf bepalen.

 

Afspraak is afspraak!

Soms willen partners heel graag snel van elkaar af en maken ze dan afspraken die ze eigenlijk niet kunnen nakomen. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de gemaakte afspraken écht verplichte afspraken zijn, ook wanneer u die zonder begeleiding maakt. Alleen in uitzonderingssituaties kunt u onder gemaakte afspraken uit komen. Dat zijn vaak lastige en kostbare procedures. Hoewel het dus niet noodzakelijk is, is het wel goed om bij het maken van afspraken advies in te winnen van een specialist. En mocht u over iets twijfelen: slaap er dan op zijn minst nog een nachtje over.

 

Wat doet de rechter met een convenant?

U kunt de rechter verzoeken het convenant in de echtscheidingsbeschikking op te laten nemen. De rechter spreekt de echtscheiding uit en bepaalt dat het convenant deel uitmaakt van de beschikking. De rechter hecht het convenant dan aan de beschikking en voorziet die van stempels. Het voordeel hiervan is dat wanneer verplichtingen voldoende concreet in het convenant staan opgenomen, deze verplichtingen executoriale kracht krijgen. Dat betekent dat wanneer één van de twee ex-partners een afspraak niet nakomt, bijvoorbeeld geen partneralimentatie betaalt of de auto niet afgeeft, de ander een deurwaarder kan inschakelen om ervoor te zorgen dat dit alsnog gebeurt.

 

Wanneer het convenant geen deel uitmaakt van de beschikking, wil dat niet zeggen dat het niet afdwingbaar is. In dat geval kunt u uw ex-partner, wanneer die de afspraak niet nakomt, via een nieuwe procedure dwingen om de afspraak na te komen.

 

Ik kan u helpen bij het opstellen van uw convenant.