Trouwt u na 1 januari 2018? Gefeliciteerd met het nieuwe huwelijksvermogensrecht!

Huwelijkse voorwaarden na 1 januari 2018

Het nieuwe ”huwelijksvermogensrecht” is ingegaan. Huwelijkswatte? Het huwelijksvermogensrecht is het recht wat van toepassing is op uw vermogen als u trouwt. Vermogen zijn de bezittingen en schulden die u samen heeft. Tot 1 januari 2018 trouwde u, als u geen Huwelijkse Voorwaarden bij de notaris laat opmaken, in gemeenschap van goederen. Na 1 januari 2018 trouwt u nog steeds in gemeenschap van goederen, maar wordt dit een beperkte gemeenschap van goederen.

Wat is het verschil?

Nu is het nog zo dat in principe alle goederen en schulden gezamenlijk worden als u trouwt zonder Huwelijkse Voorwaarden (voor meer informatie: Scheiden | Huwelijkse voorwaarden). Dit geldt dus ook voor de schulden en de bezittingen die u voor het huwelijk al had. Omdat steeds meer mensen gaan scheiden, vaak al na een vrij kort huwelijk, vond men dit steeds minder gewenst. Met name studieschulden bleken een heikel punt. Nederland was ook één van de weinige landen waar dit nog zo geregeld was. Tijd voor verandering dus! Bij een beperkte gemeenschap is alleen het vermogen dat u tijdens uw huwelijk opbouwt of voor het huwelijk al van u samen was, van u samen. Eigen schulden of bezittingen, erfenissen en schenkingen vallen hier dus buiten. Dat is een hele redelijke regeling, die veel mensen ook probeerden te bereiken met huwelijkse voorwaarden.

Er zijn dus geen huwelijkse voorwaarden meer nodig?

Nou nee… Voordat u gaat trouwen is het belangrijk dat u tóch even onderzoekt of het in uw geval niet toch handig is om huwelijkse voorwaarden te maken. Er zijn namelijk wat dingen die in de wet die niet zo goed zijn geregeld. Ik noem er nu drie.

  • Onderneming: wanneer u voor het huwelijk al een onderneming had, u tijdens het huwelijk een onderneming geschonken krijgt, erft of start met privévermogen, dan moet u bij de scheiding toch een redelijke vergoeding aan de ander gaan betalen voor kennis, vaardigheden en arbeid die voor deze onderneming is aangewend. Op zich is dat geen gek uitgangspunt, want het idee is dat alles wat verdiend wordt tijdens het huwelijk ook in de gemeenschap valt. Het probleem is wel dat het lastig is om vast te stellen wat een “redelijke vergoeding” is. Het kan dus handig zijn om in Huwelijkse Voorwaarden hierover iets anders, meer specifieks, af te spreken;
  • Woning: sommige stellen hebben al voor het huwelijk samen een woning gekocht. Deze woning valt straks ook in de huwelijksgemeenschap en dat is bij bijvoorbeeld een toekomstig faillissement of wanneer u geen gelijke rechten op de woning hebben niet zo gunstig. Daarbij komt dat de schulden voor dit gemeenschappelijk goed ook automatisch gemeenschappelijk worden, ook al was dit voor het huwelijk niet zo. En wat als een deel van de woning is geschonken? Juist… ook dát valt straks in de gemeenschap;
  • Schulden: wat gebeurt er met schulden die tijdens het huwelijk uit de gemeenschap worden voldaan? Wanneer de gemeenschap oude (privé)schulden gaat voldoen, dan heeft de gemeenschap aan het eind van het huwelijk een vordering op de persoon wiens schulden zijn voldaan. Dat kan hele onredelijke gevolgen hebben. Deze vordering verjaart namelijk niet. Het zou dus zo maar zo kunnen zijn dat, terwijl er nauwelijks bezittingen en schulden zijn te verdelen, de ene partner tóch een aanzienlijke schuld heeft aan de ander. Met het huidige recht zou dat niet zo zijn. De verwachting is dat dit, zeker bij huwelijken die langer duren, met een beroep op redelijkheid opgelost kan worden. Maar zeker is dat niet.

Tot slot is het in het nieuwe huwelijksvermogensrecht heel belangrijk om goed te administreren en bij te houden wat van wie is. Is dat bij een scheiding namelijk niet duidelijk, dan moet het namelijk toch bij helfte worden verdeeld.

Huwelijksvermogensrecht: vooraf onafhankelijk advies van een advocaat

Wil je onafhankelijk advies voordat je gaat trouwen? Dat kan! Dit kost € 150,00 en is snel geregeld. Neem direct contact met ons op!