Beëindiging samenleving

Scheiden | Beëindiging samenleving

Wanneer u uit elkaar gaat terwijl u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partner van elkaar bent, dan hoeft u niet naar een rechter. U kunt de gevolgen van het verbreken van de samenleving in onderling overleg regelen.

 

Samenlevingscontract

Wanneer u een samenlevingscontract heeft gesloten dan doet u er goed aan om goed te kijken wat u bent overeengekomen. Het kan zijn dat u in het samenlevingscontract al wat heeft afgesproken wat er moet gebeuren op het moment dat u uit elkaar gaat. Daarnaast staat in een samenlevingscontract vaak ook hoe het contract officieel wordt beëindigd. Dat is niet altijd alleen het geval wanneer u ergens anders gaat wonen.

 

Vaak staat in het samenlevingscontract een regeling opgenomen over de kosten van de huishouding. Afgesproken wordt dat beide partners naar rato van hun inkomen bijdragen aan de kosten van de huishouding. Hierbij moet worden gedacht aan kosten voor huisvesting, kinderen en eten. Wanneer de ene partner tijdens de samenleving in verhouding tot het inkomen veel meer huishoudelijke kosten betaalt dan de andere partner, dan kan die een vordering hebben op de ander. Vaak staat in het samenlevingscontract wel opgenomen dat deze vordering binnen een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar, moet worden ingesteld. Gebeurt dat niet dan vervalt de vordering.

 

In het samenlevingscontract staat soms ook een regeling opgenomen wat er met lopende kosten moet gebeuren wanneer het contract wordt beëindigd.

 

Verder staan in het samenlevingscontract vaak ook afspraken over het verdelen van pensioen (kijk ook bij Scheiden| Pensioen) en in sommige gevallen staan er ook afspraken in het samenlevingscontract over partneralimentatie (kijk ook bij Alimentatie | Partneralimentatie).

 

Hoe moet er worden verdeeld?

Wanneer er geen samenlevingscontract is of het samenlevingscontract daarover niets bepaalt, dan moet er eerst geïnventariseerd worden wat van wie is. Dat is vaak een lastige klus. Er moet goed gekeken worden van welke rekening wat is betaald of wie wat heeft gekregen. In sommige gevallen is niet meer vast te stellen van wie wat is. In dat geval moet ervan uitgegaan worden dat jullie beiden eigenaar zijn. Dat geldt ook voor voertuigen! Het feit dat een voertuig op iemands naam staat betekent niet dat diegene automatisch alleen eigenaar is van het voertuig. Schulden zijn alleen van jullie samen als jullie die schuld samen zijn aangegaan.

 

De verdeling van gezamenlijke goederen vindt eigenlijk op dezelfde manier plaats als bij een echtscheiding. Het handigste is om van de inboedel en eventuele voertuigen een lijst te maken. Op die lijst geeft u dan aan, aan wie wat wordt toebedeeld. Probeer dit zo eerlijk mogelijk te doen. Kijk eventueel op Marktplaats wat de waarde van het goed is. Voor auto’s kunt u ook kijken op de website van de Consumentenbond. Wanneer de één veel meer toebedeeld krijgt dan de ander, dan kan het zijn dat er sprake is van overbedeling. In dat geval moet degene die te veel krijgt de waarde van het te veel gekregene aan de ander vergoeden. Dat laatste is soms niet redelijk wanneer diegene die te weinig krijgt daar vrijwillig voor kiest. Wanneer jullie het niet over de waarde eens worden, dan kan een taxateur of deurwaarder worden ingeschakeld die de waarde kan vastleggen. Dit kost wel geld.

 

Wanneer jullie het over de verdeling van inboedel en voertuigen niet eens worden, dan zal de rechter hierover kunnen beslissen. De rechter kijkt dan naar het voorstel dat u en uw ex-partner hierover heeft ingediend en zal dan proberen alles zo eerlijk mogelijk te verdelen.

 

Wanneer jullie een gezamenlijke woning hebben (samen een woning hebben gekocht of samen een huurrecht hebben) kijk dan voor de verdeling daarvan bij Scheiden | Woning.