Ontbinding geregistreerd partnerschap

Scheiden | Ontbinding geregistreerd partnerschap

Procedure

Wanneer u samen geen minderjarige kinderen heeft en u het over de gevolgen van de ontbinding met elkaar eens bent, dan kan het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter worden ontbonden. U dient dan een overeenkomst te sluiten met uw ex-partner waarin staat dat u beiden het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. In deze overeenkomst kunnen ook afspraken worden gemaakt over de verdeling en alimentatie. Een ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de ontbinding dan in na ontvangst van een verklaring ondertekend door beide partners en één of meerdere advocaten of een notaris waarin staat dat de partners over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap een overeenkomst hebben gesloten.

 

In het geval u het niet eens wordt over de gevolgen van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap of in het geval u samen minderjarige kinderen heeft, dan zal dezelfde procedure doorlopen moeten worden als een echtscheidingsprocedure (voor meer informatie: Scheiden | De procedure).

 

Gevolgen

Net als bij een huwelijk kan er of sprake zijn van een gemeenschap van goederen of van Voorwaarden (bij geregistreerd partnerschap heten die partnerschapsvoorwaarden). De gevolgen van de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en van een echtscheiding zijn gelijk. Kijk dus voor meer informatie: Scheiden | Huwelijkse voorwaarden en Scheiden | Gemeenschap van goederen.