Wat u wil weten | Alimentatie

Alimentatie is een geldbijdrage die moet worden betaald in het onderhoud van een ex-partner (partneralimentatie) of kinderen (kinderalimentatie). Partneralimentatie hoeft meestal alleen bij echtscheidingen en bij ontbindingen geregistreerd partnerschap te worden betaald. Kinderalimentatie moet in bijna alle gevallen dat ouders niet meer samenleven betaald worden.

 

Behoefte en draagkracht

Voor alimentatie geldt dat er een behoefte en draagkracht moet bestaan. Bij behoefte wordt gekeken wat nodig is voor het levensonderhoud. Bij draagkracht wordt gekeken of het inkomen voldoende is om ook te kunnen betalen. De manier waarop de behoefte en draagkracht wordt berekend, verschilt voor kinder- en partneralimentatie.

 

Berekening

Het berekenen van alimentatie is werk voor specialisten. Er zijn op internet programma’s te vinden die een schatting geven van kinder- of partneralimentatie. In de meeste gevallen zijn die schattingen niet nauwkeurig. Wanneer u zich in die schatting kunt vinden en u daarover met uw ex-partner afspraken kunt maken, dan is dat prima. Wilt u zeker weten dat u het juiste bedrag betaalt of ontvangt, dan moet u dat door een specialist laten berekenen.

 

Alimentatie afspreken

U kunt de alimentatie in onderling overleg afspreken. Een rechter hoeft daarover geen oordeel te geven. U moet zich wel realiseren dat afspraak ook echt afspraak is. Het is moeilijk om op een later moment onder de gemaakte afspraak uit te komen. Denk dus voor wat betreft de alimentatie goed na voordat u iets afspreekt. Kunt u het wel betalen of is het wel genoeg?

 

Alimentatie via de rechter

Wanneer alimentatie is afgesproken, dan is het verstandig dit in een uitspraak van de rechter vast te leggen. Deze procedure duurt niet lang en is niet duur. Wanneer uw ex-partner de alimentatie dan niet betaalt kunt u de alimentatie namelijk eenvoudig en voor u kosteloos innen via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (www.lbio.nl).

 

Wanneer u de alimentatie niet in een uitspraak van de rechter heeft vastgelegd en uw ex-partner de alimentatie niet betaalt of wanneer u het niet eens wordt over de hoogte van de alimentatie, dan moet u een procedure bij de rechtbank opstarten. Dit moet via een advocaat. In de meeste gevallen heeft u recht op alimentatie vanaf het moment dat het verzoek bij de rechtbank is ingediend. De procedure duurt lang en u zult daarom lang op geld moeten wachten. Een kort geding is dan wel mogelijk.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op.

Alimentatie | Kinderalimentatie

Iedere juridische ouder is verplicht om bij te dragen in de kosten van het kind. Hoe wordt de hoogte van dit bedrag berekend?

Alimentatie | Partneralimentatie

Wanneer kunt u partneralimentatie krijgen en wanneer moet u betalen?

Alimentatie | Alternatieven

Wanneer u een kind erkent dan wordt u officieel ouder van een kind. Een kind kan ook door een niet biologische-ouder worden erkend.