Nieuwe wet partneralimentatie

Wet partneralimentatie per 1 januari 2020 vernieuwd

In mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel Wet Herziening Partneralimentatie. Volgens de nieuwe wet zal de maximale duur van partneralimentatie teruggebracht worden van twaalf jaar naar vijf jaar. De nieuwe wet is op 1 januari 2020 in werking getreden.

Wat is partneralimentatie?

Na een echtscheiding ontstaat er een wettelijke verplichting om voor elkaar te blijven zorgen door middel van alimentatie. Bij grote inkomensverschillen, kan degene met het lagere inkomen aanspraak maken op partneralimentatie.

Partneralimentatie is een geldbijdrage waarvan de hoogte bepaald wordt op basis van de draagkracht van de betalende partner en de behoefte van de alimentatiegerechtigde.

Lees ook: Hoe wordt alimentatie na een echtscheiding berekend?

Duur partneralimentatie

De maximale duur van partneralimentatie is momenteel twaalf jaar bij een huwelijk met kinderen en bij een huwelijk langer dan vijf jaar zonder kinderen. Als een huwelijk zonder kinderen binnen vijf jaar eindigt, dan is de duur gelijk aan de duur van het huwelijk.

Volgens de nieuwe wet wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.

Op deze regel gelden drie uitzonderingen:

  • Bij huwelijken die langer dan vijftien jaar duren en waarvan de alimentatiegerechtigde vijftig jaar of ouder is, wordt de partneralimentatie na een scheiding maximaal tien jaar.
  • Bij huwelijken die langer dan vijftien jaar duren en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, wordt de partneralimentatie na een scheiding maximaal tien jaar.
  • Bij huwelijken met kinderen onder de 12 jaar, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar.

Geen terugwerkende kracht

Er is geen sprake van terugwerkende kracht. De nieuwe wet is dus alleen van toepassing als u na 1-1-2020 gaat scheiden en er nieuwe alimentatieafspraken moeten worden gemaakt. Als er voor de datum van de inwerkingtreding al een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechter, dan gelden de huidige regels.

Echtscheidingsadvocaat met vaste prijzen

Heet u vragen over alimentatie of bent u op zoek naar een ervaren echtscheidingsadvocaat die u kan ondersteunen in het gehele scheidingsproces? De ervaren familierechtadvocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie.