Gemeenschap van goederen

Scheiden | Gemeenschap van goederen

Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan zijn in principe alle bezittingen en schulden van jullie samen. Bij een scheiding moeten alle bezittingen en schulden door de helft worden gedeeld. Alles moet dus 50/50 worden verdeeld.

 

Wat en hoe moet er worden verdeeld?

Bij de verdeling van bezittingen en schulden, moet u nadenken hoe u uw woning (kijk ook bij Scheiding & Woning), inboedel, voertuigen, schulden, verzekeringen/lijfrentes en eventueel een eigen bedrijf (kijk ook bij Scheiding & Onderneming) wilt verdelen.

 

Inboedel en voertuigen zijn vaak lastig om precies door de helft te delen. Aan halve spullen heeft niemand iets. Daarom is het het handigste om van de inboedel en voertuigen een lijst te maken. Op die lijst geeft u dan aan aan wie wat wordt toebedeeld. Probeer dit zo eerlijk mogelijk te doen. Kijk eventueel op Marktplaats wat de waarde van het goed is. Voor auto’s kunt u ook kijken op de website van de Consumentenbond. Wanneer de één veel meer toebedeeld krijgt dan de ander, dan kan het zijn dat er sprake is van overbedeling. In dat geval moet degene die te veel krijgt de waarde van het te veel gekregene aan de ander vergoeden. Dat laatste is soms niet redelijk wanneer diegene die te weinig krijgt daar vrijwillig voor kiest. Wanneer jullie het niet over de waarde eens worden, dan kan een taxateur of deurwaarder worden ingeschakeld die de waarde kan vastleggen. Dit kost wel geld.

 

Wanneer jullie het over de verdeling van inboedel en voertuigen niet eens worden, dan zal de rechter hierover moeten beslissen. De rechter kijkt dan naar het voorstel dat u en uw ex-partner hierover heeft ingediend en zal dan proberen alles zo eerlijk mogelijk te verdelen.

 

Wanneer hoeft er niet 50/50 worden verdeeld?

In principe is alles van jullie samen en moet alles dus 50/50 worden verdeeld. In principe, want er zijn wel uitzonderingen.

Bij schenkingen of erfenissen kan sprake zijn van een uitsluitingsclausule. Dit betekent dat degene die het geld heeft geschonken of de erfenis heeft nagelaten uitdrukkelijk heeft bepaald dat de schenking of erfenis niet in het huwelijksgemeenschap valt. U kunt hierover geen andere afspraken maken met uw partner. Wanneer het gaat om een geldbedrag, dan moet wel duidelijk zijn waar het bedrag precies aan is besteed of moet het op een aparte rekening staan.

 

Soms is de verdeling 50/50 niet redelijk. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de rechter dan bepalen dat er geen 50/50 verdeling plaatsvindt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer uw ex-partner een schuld dat voor het huwelijk al bestond heeft verzwegen of wanneer uw ex-partner hoge gokschulden heeft gemaakt.

 

Tot slot kan er ook sprake zijn van verknochte goederen of schulden. Dit zijn goederen of schulden die zo hoogstpersoonlijk zijn dat deze het beginsel van boedelmening opzij zet. Van verknochtheid kan met name bij invaliditeitspensioenen, overbruggingsuitkeringen en smartengelduitkeringen sprake zijn. Ook sieraden en kleding kunnen verknocht zijn.