Tijdelijke regelingen

Scheiden | Tijdelijke regelingen

Een scheidingsprocedure duurt lang. Vaak is het niet wenselijk dat u tijdens de procedure nog langer samenwoont met uw ex-partner. Dan moeten er dus tijdelijke afspraken worden gemaakt. Want wie blijft er in de woning wonen? Wie betaalt de kosten van de woning? Hoe zit het met het verdelen van de zorg voor de kinderen? En hoe zit het met alimentatie?

 

Voorlopige voorziening

Wanneer het in een echtscheidingsprocedure niet lukt om goede (tijdelijke) afspraken te maken, dan kan de rechter voor de duur van de echtscheidingsprocedure een regeling treffen over alle onderwerpen die hiervoor zijn genoemd. Deze regeling komt te vervallen wanneer er een definitieve uitspraak is. Deze definitieve uitspraak kan anders zijn dan de getroffen voorlopige voorziening.

 

De rechter kan zowel voor of tijdens de echtscheidingsprocedure om een voorlopige voorziening worden verzocht. Alleen een advocaat kan de rechter hierom verzoeken. Wanneer de voorlopige voorziening voor de echtscheidingsprocedure wordt aangevraagd, dan moet binnen vier weken nadat de rechter de voorlopige voorziening heeft gegeven een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank zijn ingediend. Wanneer dat niet gebeurt, dan vervalt de voorlopige voorziening.

 

Kort geding

Wanneer u niet bent getrouwd of al bent gescheiden kan het ook voorkomen dat er snel iets geregeld moet worden. In dat geval kan er een kort gedingprocedure worden opgestart. Ook in deze procedure legt de rechter iets tijdelijks vast. Het verschil met een voorlopige voorziening is dat de rechter niet altijd iets voor een bepaalde tijdsduur vastlegt. Wanneer er dan geen zogenoemde bodemprocedure wordt gevoerd, dit is de echte procedure die veel langer duurt, dan kan het zo zijn dat de kort geding uitspraak blijft gelden. Overigens kan het wel dat de rechter voorwaarden aan zijn uitspraken verbindt of zijn uitspraak tot een bepaalde duur beperkt. In die gevallen lijken een kort geding en een voorlopige voorziening erg op elkaar.

 

Krijg persoonlijke begeleiding van onze Utrechtse echtscheidingsadvocaten.