onregelmatig-inkomen

Partneralimentatie bij onregelmatige inkomsten

Bij onregelmatige inkomsten (door bijvoorbeeld werk als zzp’er) wordt de hoogte van alimentatie berekend over het gemiddeld inkomen. Per situatie wordt beoordeeld over welke periode het best gerekend kan worden om tot een representatief gemiddelde te komen.

Wat is partneralimentatie?

De financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een scheiding wordt alimentatie genoemd. Partneralimentatie wordt door de meest draagkrachtige partner met het hoogste inkomen (de alimentatieplichtige) afgedragen aan de minst draagkrachtige met een lager inkomen (de alimentatiegerechtigde).

Hoe wordt de hoogte van partneralimentatie bepaald?

Het berekenen van partneralimentatie is behoorlijk complex. Het vaststellen van alimentatieverplichting en de hoogte van partneralimentatie kan op twee manieren:

  • onderling besluit in overleg met mediator of advocaat,
  • of, wanneer dit niet lukt, door een besluit van de rechter.

Bij onderlinge afspraken wordt samen een echtscheidingsconvenant opgesteld. Hierin zijn de gemaakte afspraken opgenomen, waaronder de alimentatieplicht. De hoogte van de alimentatie wordt samen met de mediator of advocaat berekend en vastgelegd in dit convenant of in een andere schriftelijke overeenkomst. Dit dient dan te worden bekrachtigd door een notaris.

Wanneer de scheidende partner niet onderling tot overeenstemming kunnen komen, kan de beslissing worden overgelaten aan de rechter. U kunt met uw advocaat een alimentatieverplichting opleggen aan uw ex-partner en dit laten afdwingen bij een rechter.

Bent u overeengekomen dat er geen alimentatieplicht is maar komt u er later achter dat u niet kunt rondkomen? Het is ook mogelijk achteraf een regeling te verzoeken bij de rechtbank.

Partneralimentatie bij onregelmatige inkomsten

Bij de berekening van partneralimentatie wordt er gekeken naar de behoefte. Hierin wordt bekeken wat u samen verdiende en uitgaf. Op basis van deze gegevens wordt middels de ‘hofnorm’ een standaardberekening uitgevoerd, om de behoefte te bepalen. Hierna wordt gekeken wat de meest draagkrachtige partner kan bijdragen.

Bij het berekenen van alimentatie wordt altijd rekening gehouden met de omstandigheden. Wanneer er sprake is van een onregelmatig inkomen, wordt naar de situatie en omstandigheden gekeken om tot een alimentatiebepaling te komen.

Indien er alimentatie bepaald moet worden op een onregelmatig inkomen wordt er gekeken naar een gemiddeld inkomen over meerdere jaren.

Onregelmatig inkomen wordt meestal veroorzaakt door werk als zzp’er of ondernemer. Er wordt dan gekeken naar het gemiddelde leefbedrag uit de winst van het bedrijf (ook gemiddeld over meerdere jaren). Dit bedrag wordt als inkomen gehanteerd. Ook wordt gekeken naar de bedragen die achterblijven in de onderneming. De complete financiële situatie speelt mee om een besluit te maken over de hoogte van de alimentatie.

Echtscheidingsadvocaat voor alimentatiebepaling

Het berekenen van partneralimentatie bij een onregelmatig inkomen is dus een berekening die per situatie verschillend is. Alimentatie is maatwerk en iedere situatie is anders. Heeft u vragen? De ervaren advocaten van  De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie. Dat kan via ons  contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.