Achternaam wijzigen kind na scheiding

Achternaam kind veranderen na echtscheiding: hoe werkt het?

Na een echtscheiding is het gebruikelijk dat u uw eigen familienaam weer aanneemt, als u tijdens het huwelijk de naam van uw ex-partner heeft gebruikt. Voor kinderen is het echter gebruikelijk dat zij hun eigen achternaam aanhouden.

Het kan voorkomen dat ook een kind zijn of haar achternaam wil veranderen. In dit blog leest u hoe dit werkt, en wat u kunt doen als één van de ouders het niet eens is.

Heeft u vragen voor een van onze familierechtadvocaten? Neem contact op. Dat kan via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.

Hoe kan de achternaam van een kind gewijzigd worden na een scheiding?

Voor het veranderen van de achternaam van een kind kan een aanvraag ingediend worden. Deze aanvraag kan op twee manieren:

  • via Justis, de dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,
  • of via de rechter.

In het geval van een minderjarig kind, kan een aanvraag alleen worden gedaan door de wettelijke vertegenwoordigers.

Achternaam wijzigen via Justis

Via de overheidsdienst Justis kan bij het ministerie een formulier ingevuld worden voor een verzoek tot naamswijziging. Deze moet door beide ouders ondertekend worden. Gebeurt dit niet, dan kan Justis het verzoek tot naamswijziging niet verwerken. Kinderen vanaf 12 jaar moeten zelf ook een formulier ondertekenen, waarbij zij aangeven in te stemmen met de naamswijziging.

Ouder stemt niet in met veranderen achternaam

Het kan voorkomen dat één van beide ouders niet instemt met het veranderen van de achternaam van het kind. In dat geval wordt het verzoek door Justis afgewezen.

Blijft de wens om de naamsverandering door te zetten bestaan? Dan is het nodig een verzoek in te dienen bij de rechter.

Achternaam wijzigen via de rechter

De rechter zal dan moeten beslissen of het kind de achternaam van de andere ouder aan kan nemen. De ouder kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank voor vervangende toestemming. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar hoe lang het kind bij de betreffende ouder is en wat de leeftijd van het kind is.

Voor het indienen van een verzoek bij de rechter is een advocaat nodig. Het team van De Scheidingsadvocaat kan u hierbij helpen.

Familierechtadvocaat nodig voor naamswijziging?

Ben u op zoek naar een ervaren advocaat voor het veranderen van de achternaam van uw kind? De Scheidingsadvocaat biedt u de beste hulp en ondersteuning bij dergelijke procedures. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek of voor meer informatie.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie. Dat kan via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.