Erkenning kind ongedaan maken

Hoe kun je de erkenning van een kind ongedaan laten maken?

Een vrouw die een kind ter wereld brengt, wordt automatisch de wettelijke moeder van het kind. Een vader wordt automatisch de wettelijke vader indien hij tijdens de geboorte van het kind gehuwd is met de moeder of met haar een geregistreerd partnerschap heeft. Is dit niet het geval, dan dient de vader het kind eerst te erkennen om officieel ouder te worden. De moeder dient hiervoor schriftelijke toestemming te geven. De erkenning kan ook als het kind al volwassen is.

Door een kind te erkennen krijgt u enkele rechten en plichten. Zo krijgt u onder andere de verplichting om uw kind financieel te onderhouden.

Het kan zijn dat u een kind heeft erkend, maar dat u dit om bepaalde redenen ongedaan wilt maken. Dit kan niet zomaar. In deze blog vertel ik u meer over het terugdraaien van erkenning van een kind.

Heeft u vragen over het ongedaan maken van erkenning? Neem contact op met De Scheidingsadvocaat. Dat kan via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.

Vader wenst vernietiging van de erkenning

Als u de vader van het kind bent en u wenst vernietiging van de erkenning, dan dient u te weten dat dit enkel mogelijk is onder de volgende voorwaarden:

  • U bent niet de biologische vader van het kind.
  • Er moet ten tijde van de erkenning sprake zijn geweest van bedrog, dwaling, bedreiging of misbruik van omstandigheden.
  • Het verzoek tot vernietiging is binnen 1 jaar nadat u ontdekt heeft dat u niet de biologische vader bent ingediend bij de rechtbank.

Biologische moeder wenst vernietiging van de erkenning

Als u de biologische moeder van het kind bent en u wenst de erkenning van de vader te vernietigen, dan gelden min of meer dezelfde regels. De vader mag niet de biologische vader zijn en u gaf toestemming voor de erkenning onder bedreiging of door dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Voor de moeder geldt een termijn van 1 jaar na de geboorte.

Kind wenst vernietiging van de erkenning

Ook het erkende kind zelf kan de rechter vragen om een erkenning te laten vernietigen. Indien het kind minderjarig is, kan dit enkel met behulp van een bijzonder curator. Voor een kind geldt een termijn van 3 jaar nadat er ontdekt is dat de vader niet de biologische vader is. De rechter zal bij zijn beslissing rekening houden met het belang van het kind.

Erkenning vernietigen is met terugwerkende kracht

Het verzoek tot vernietiging kan enkel met behulp van een advocaat worden ingediend. Het kan zijn dat de rechter om een DNA-onderzoek vraagt, aangezien de erkenning alleen kan worden vernietigd indien de erkenner niet de biologische vader is. Indien de rechter besluit de erkenning te vernietigen, dan is dit met terugwerkende kracht. Juridisch gezien heeft de erkenning dan dus nooit plaatsgevonden. 

Familierechtadvocaat

Heeft u vragen over het vernietigen van erkenning? Of bent u op zoek naar een ervaren advocaat voor familierechtprocedures? De Scheidingsadvocaat biedt u de beste hulp en ondersteuning bij familierechtprocedures, zoals het indienen van een verzoek tot vernietiging van erkenning.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie. Dat kan via ons  contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.