Ex afspraken omgangsregeling

Ex komt afspraken in de omgangsregeling niet na: wat te doen?

Als u en uw partner waarmee u minderjarige kinderen heeft besluiten om uit elkaar te gaan, dienen jullie na te denken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. In de meeste gevallen gaan de kinderen bij een van de ouders wonen en wordt er een omgangsregeling afgesproken met de andere ouder.

Soms houdt een van de ouders zich niet aan de omgangsregeling. Wat kunt u doen als uw ex-partner zich niet aan de afspraken houdt? In deze blog leest u er meer over.

Omgangsregeling vastgelegd in ouderschapsplan

De omgangsregeling wordt vastgelegd in het zogenaamde ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is verplicht voor ouders die scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigen. Ook ongehuwde ouders met gezamenlijk gezag over de kinderen zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen als ze uit elkaar gaan.

Het opstellen van een ouderschapsplan is bij een scheiding of beëindiging van een relatie niet altijd gemakkelijk. U moet het namelijk samen eens worden over de afspraken en emoties kunnen hierbij in de weg zitten. In onze blog 5 nuttige tips om het ouderschapsplan op te stellen leest u tips die u kunnen helpen.

Lukt het niet om samen het ouderschapsplan op te stellen, dan kan de rechter hierover een beslissing nemen.

Afspraken in ouderschapsplan zijn bindend

Aangezien het ouderschapsplan in veel gevallen verplicht is en door beide ouders ondertekend dient te worden, zijn de afspraken die erin staan bindend. Zo ook de afspraken over de omgangsregeling. U en uw ex-partner dienen zich dus beiden aan de afspraken te houden. Wat kunt u doen als dit niet gebeurt?

Ex komt afspraken omgangsregeling niet na

Als uw ex de afspraken niet na komt, is het altijd belangrijk om eerst te proberen hier samen uit te komen door met elkaar in gesprek te gaan. U kunt eventueel ook vrienden of familie vragen of ze uw ex-partner erop willen wijzen dat hij of zij zich aan de afspraken dient te houden.

Als de communicatie tussen jullie moeizaam verloopt, kan begeleiding door middel van mediation uitkomst bieden. Ook is het mogelijk om de hulp in te schakelen van Begeleide Omgangsregeling (BOR). Tijdens een BOR-traject ontvangen ouders praktische hulpverlening van maatschappelijk werkers.

Naar de rechter

Verandert er niets in de situatie, ondanks de begeleiding of bemiddeling, dan kunt u naar de rechter. Een familierechtadvocaat kan u hierin begeleiden. Door middel van een kort geding kan een dwangsom worden opgelegd voor elke dag dat de omgangsregeling niet wordt nagekomen.

Echtscheidingsadvocaat met vaste prijzen

Bent u op zoek naar ervaren advocaat in verband met een geschil over de omgangsregeling met uw ex? Onze scheidingsadvocaten bieden u de beste hulp en ondersteuning bij familierechtprocedures, zoals het opstarten van een kort geding om de naleving van een omgangsregeling af te dwingen. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek of meer informatie.