boedelscheiding

Boedelscheiding bij een echtscheiding: hoe werkt het?

Een boedelscheiding is de verdeling van uw gezamenlijke eigendommen en schulden. U krijgt hiermee te maken als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen en u gaat scheiden van uw partner.

Het verdelen van uw boedel kan veel emoties losmaken en is daarom vaak een moeilijke klus. Een eerlijke verdeling met duidelijke afspraken is belangrijk om ruzies te voorkomen. Om dit te kunnen behalen, moet duidelijk zijn wat er onder de boedel valt en hoe de verdeling in zijn werk gaat. In deze blog vertel ik u daarom graag meer over de werking van een boedelscheiding.

Wat valt er onder de boedel?

Als u trouwt in gemeenschap van goederen, worden in principe alle individuele bezittingen gezamenlijk. Onder de boedel vallen dus alle spullen die tijdens het huwelijk zijn vervaardigd, schulden, al het geld (contant en op rekeningen), verzekeringen, pensioenregelingen, maar ook huisdieren en eventueel een eigen bedrijf. Hierbij maakt het wettelijk gezien niet uit wie de spullen heeft gekocht of van wie het bedrijf is. Bij een scheiding dient alles zo eerlijk mogelijk verdeeld te worden. En dat kan zeer lastig zijn, zeker indien u en uw partner niet goed meer met elkaar overweg kunnen.

Het is ook mogelijk dat u trouwt onder huwelijkse voorwaarden. Bij huwelijkse voorwaarden kunt u zelf afspraken maken over de bezittingen en schulden. Vaak verloopt een scheiding met huwelijkse voorwaarden daarom sneller en gemakkelijker.

Wat valt niet in de boedel?

Er is een aantal goederen dat niet in de boedel valt. Dit betreft de volgende zaken:

 • Goederen die via een uitsluitingsclausule in een testament verkregen zijn. Via een uitsluitingsclausule kan een ouder bij een uiterste wilsbeschikking beslissen dat de erfenis die hij/zij nalaat aan een kind niet wordt opgenomen in de gemeenschap van goederen. Zo wordt voorkomen dat bij een echtscheiding de schoonzoon of schoondochter ervandoor gaat met de helft van de erfenis. 
 • Goederen waar u of uw partner op een bepaalde manier verknocht aan is. U kunt hierbij denken aan goederen zoals sieraden en kleding. Vaak wordt een letselschadevergoeding ook gezien als verknocht aan de persoon die het ontvangen heeft.

Verdelen van de boedel in stappen

Het verdelen van de boedel verloopt in een aantal stappen.

 1. Verdeling van bezittingen

  Allereerst is het van belang om een lijst met bezittingen (spullen) op te stellen. Er dient bepaald te worden welke bezittingen onder de gemeenschap van goederen vallen en wat de waarde van deze bezittingen is. Het laten taxeren van de bezittingen door een erkend taxateur kan helpen om een eerlijke verdeling te maken.

  De volgende stap betreft de verdeling van de (getaxeerde) bezittingen. Dit is vaak het lastigste deel. U en uw partner hebben recht op de helft, dus er moet goed bekeken worden hoe dit op een eerlijke manier verdeeld kan worden.

 2. Verdelen van financiële zaken

  Vervolgens dient gekeken te worden naar de financiële zaken; oftewel het saldo op de bankrekeningen van u en uw partner en eventueel contant geld. Daarnaast dient ook gekeken te worden naar verzekeringen en schulden.

  In principe dient het geldbedrag door tweeën gedeeld te worden, maar u kunt er samen met uw partner ook voor kiezen om bijvoorbeeld extra bezittingen te ruilen tegen een geldbedrag. Schulden kunnen eventueel gecompenseerd worden met geld op rekeningen.

 3. Verdelen van woning

  Als u samen met uw partner een woning heeft gekocht, krijgt u ook te maken met de verdeling van de waarde van het huis. Vaak wordt er gekozen om een van de partijen uit te kopen. Dit moet wel financieel haalbaar zijn, aangezien de partij die in de woning blijft de hypotheek moet overnemen en daarnaast ook de andere partij moet betalen. Het alternatief is het huis verkopen en de opbrengst verdelen.

Een andere verdeling dan de verdeling waar u recht op heeft

U kunt met uw partner overeenkomen dat u afwijkt van de verdeling waar u recht op heeft. U kunt bijvoorbeeld wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, overeenkomen dat de ene partner meer krijgt dan de andere partner. Ook kunt u afspreken dat u voorlopig nog niet (alles) verdeelt. In de praktijk gebeurt dit vaak wanneer een van de twee in de woning wilt blijven wonen. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze afwijkingen fiscale gevolgen kunnen hebben en dat u in sommige gevallen schenkbelasting moet betalen.

Echtscheidingsconvenant

Indien u te maken krijgt met een boedelscheiding, is het raadzaam om een echtscheidingsconvenant op te stellen. Dit is een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd die te maken hebben met de echtscheiding. Hierin kunnen dus ook afspraken over de boedelscheiding worden opgenomen. Zodra de rechter het echtscheidingsconvenant heeft bekrachtigd, krijgt deze een executoriale titel. Dit betekent dat de gemaakte afspraken juridisch afdwingbaar zijn.

Echtscheidingsadvocaat inschakelen

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen en gaat u scheiden? Dan is het verstandig om tijdig een ervaren echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Deze staat u bij gedurende het gehele scheidingsproces, waaronder juridische kwesties met betrekking tot de boedelscheiding. De Scheidingsadvocaat helpt u graag. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie.