Kind vertellen dat u gaat scheiden: 6 tips voor dit moeilijke gesprek

Gaat u scheiden van uw partner, en heeft u een of meerdere kinderen? Dan is het onvermijdelijk: er komt een moment waarop u uw kind moet gaan vertellen dat u gaat scheiden.

Veel ouders kijken tegen dit moment op. Het is dan ook een ingrijpende mededeling, met en mogelijk grote impact voor uw kind. Hoe kiest u het juiste moment, en wat vertelt u wel of juist niet?

In belang van het kind

In dit lastige gesprek zijn velen u voorgegaan. U kunt deze ervaringen gebruiken om dit moment voor u, maar vooral voor uw kind, zo goed mogelijk te laten verlopen.

De Scheidingsadvocaat is ervaren in het begeleiden van echtscheidingen en mag het keurmerk ‘100% in belang van het kind’ van Succesvol Scheiden Nederland dragen. Wij adviseren u graag over het maken van een juist plan van aanpak.

6 tips om op een goede manier uw kind te vertellen dat u gaat scheiden

Om het nieuws dat u gaat scheiden op de beste manier met uw kind te delen, is een goede voorbereiding belangrijk. Er bestaan verschillende trainingen die u kunnen helpen.  We lichten 6 tips voor u uit, die u kunt gebruiken bij het delen van dit nieuws met uw kind:

  1. Bereid het gesprek goed voor
  2. Maak duidelijk dat de schuld niet bij uw kind ligt
  3. Kies het juiste moment
  4. Vertel het als ouders samen
  5. Verander niet te veel: houd structuur
  6. Blijf in gesprek met uw kind

Voor al deze tips geldt dat een scheiding en de impact van de scheiding op een kind, bij elk kind verschilt. Ieder kind verwerkt een scheiding op een eigen manier.

1. Bereid het gesprek goed voor

Een goede voorbereiding is belangrijk om het gesprek goed te laten verlopen. Voor uw kind kan dit gesprek immers een van de meest ingrijpende momenten in zijn of haar leven zijn.

Er zijn verschillende dingen die u kunt doen om goed voorbereid te zijn. Bijvoorbeeld:

  • Denk na over de volgorde van het gesprek.
  • Zorg dat u op alle vragen een antwoord heeft.
  • Ga met een gezamenlijke aanpak het gesprek in.

Het doel van het gesprek is om uw kind(eren) in te lichten, en daarbij direct angst of onzekerheid weg te nemen. U kunt dit doen door te zorgen dat u een antwoord heeft op logische of directe vragen, zoals ‘wie gaat waar wonen’.

Bij een goede voorbereiding hoort ook het vooraf inwinnen van informatie. Daar bent u tijdens het lezen van deze blog mee bezig, maar het volgen van een (online) training of het inwinnen van meer tips bij ervaringsdeskundigen is altijd aan te raden.

2. Maak duidelijk dat de schuld niet bij uw kind ligt

Een kind kan al snel de neiging hebben om de schuld van de scheiding bij zichzelf te zoeken. Het is dus belangrijk om tijdens het gesprek duidelijk te maken dat het niet hun schuld is.

Een scheiding is een zaak tussen ouders onderling, en een kind kan niets aan deze situatie doen. Het is belangrijk om dit direct te benoemen tijdens een eerste gesprek, en dit ook in latere gesprekken te blijven herhalen.

3. Kies het juiste moment

De impact van een dergelijk gesprek op een kind kan groot zijn. Kies dus een goed moment om met uw kind in gesprek te gaan.

Dit moment moet juist zijn voor u als ouder: het besluit moet definitief zijn en uw kind mag geen valse verwachting krijgen. Neem dus uw tijd om het bericht met uw kind te delen: u kunt dit beter eerst een periode voor uzelf houden dan dat u een ‘onduidelijk’ bericht met uw kind deelt.

Ook het ‘letterlijke’ moment is belangrijk: kies het liefst een moment waarop een kind tijd heeft het nieuws te verwerken, en u het kind in de gaten kunt houden. Het is niet ideaal om vlak na een dergelijk gesprek uw kind naar school of een andere activiteit te moeten brengen. Houd liever een tijd in de gaten hoe het met het kind gaat, zodat u hier eventueel op kunt reageren.

4. Vertel het als ouders samen

Aan uw kind duidelijk maken dat zijn of haar ouders uit elkaar gaan, kunt u het beste samen met de andere ouder doen. Zo is het voor een kind direct duidelijk dat het besluit van beide ouders komt, en u het hier beiden over eens bent. Wanneer u samen het gesprek voert, kunt u ook samen waarborgen dat uw kind niet het idee krijgt een partij te moeten kiezen.

5. Verander niet te veel: houd structuur

Na een scheiding volgen grote veranderingen voor een kind: probeer deze te beperken en te faseren. Hou bijvoorbeeld vast aan de vaste eetmomenten, het wegbrengen naar de sport of het bezoeken van grootouders. Probeer bekende ritmes zo veel mogelijk in stand te houden. Vertrouwde ritmes en een vertrouwde omgeving zorgen dat een kind zich veilig voelt.

6. Blijf in gesprek met uw kind

Na het gesprek waarin het kind meegedeeld wordt dat u gaat scheiden, is er tijd nodig dit nieuw te verwerken. Ieder kind verwerkt een scheiding op zijn eigen manier, en op zijn eigen tempo.

Het is erg belangrijk dat u uw kind de tijd geeft om hiermee om te gaan. In gesprek blijven met uw kind over de scheiding en de (aankomende) veranderingen is dan van belang.

Kies voor training en begeleiding

Het is mogelijk dat u nog met veel vragen zit. Kan ik het nieuws het best aan mijn kinderen tegelijk of apart vertellen, moet ik zo veel mogelijk informatie geven of juist de reactie van het kind afwachten, en wat doe ik met de omgeving van mijn kind: licht ik hen zelf in, of laat ik mijn kind dat bepalen?

U kunt voor de voorbereiding van een gesprek, en ter voorbereiding van het ouderschap tijdens of na een scheiding, ook verschillende trainingen volgen. Hierin krijgt u meer informatie over (het beperken van) de impact van een scheiding op een kind. Een voorbeeld zijn de cursusmodules van Vila Pinedo over het scheiden met kinderen.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Gaat u scheiden en zoekt u de beste manier om de impact voor uw kind onder controle te houden? De ervaren advocaten van De Scheidingsadvocaat kunnen u helpen met het maken van een op maat gemaakt ouderschapsplan. Wij hanteren vaste prijzen, dus u kunt direct bekijken wat de kosten zijn. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of voor een kennismakingsgesprek.