op vakantie met kinderen

Met uw kinderen op vakantie na een scheiding? Let goed op!

 

Als u gescheiden bent van uw ex-partner waarmee u samen het ouderlijk gezag over minderjarige kinderen uitoefent, dan krijgt u te maken met speciale regels omtrent verhuizen en reizen. Zo zijn er ook regels als u met uw kinderen op vakantie wilt. U heeft dan namelijk toestemming nodig van uw ex. Maar wat als u deze toestemming niet krijgt?

Wat heb ik nodig om alleen te reizen met mijn kinderen?

In de meeste gevallen geven ouders die gezamenlijk gezag hebben over de kinderen, elkaar gewoon toestemming om op vakantie te gaan met hun kinderen.

Indien u naar het buitenland reist en u heeft toestemming gekregen, dan is het verstandig om het ‘formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland’ volledig ingevuld en ondertekend mee te nemen. Dit formulier is niet verplicht, maar zorgt voor een snellere grenscontrole.

Zeker als u niet dezelfde achternaam heeft als uw kind, is het zeer verstandig om deze toestemmingsverklaring mee te nemen. U toont ermee aan dat u toestemming heeft gekregen. De grenscontrole is bedoeld om internationale kinderontvoering te voorkomen.

Behalve de toestemmingsverklaring, dient u de volgende documenten mee te nemen:

  • Kopie van het paspoort van uw ex-partner die toestemming verleent.
  • Uittreksel uit het gezagsregister.
  • Afschrift uit het basisregister (BRP) van het kind.

Eenhoofdig ouderlijk gezag en reizen met kinderen

Als u na een scheiding door een gerechtelijke uitspraak eenhoofdig gezag heeft gekregen over uw kinderen, dan heeft u geen toestemming nodig van uw ex-partner om op vakantie te gaan met uw minderjarige kind(eren). Wel zal u bij een eventuele grenscontrole moeten kunnen aantonen dat u geen toestemming nodig heeft. Hiervoor dient u de gerechtelijke uitspraak of een uittreksel uit het gezagsregister mee te nemen.

Geen toestemming van ex-partner, wat nu?

Het komt soms voor dat een ex-partner geen toestemming wilt geven aan de andere ouder voor het alleen reizen met de kinderen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ex-partner zich zorgen maakt over kinderontvoering, of dat ex-partners niet meer met elkaar door één deur kunnen.

Bij het laatste geval is het in het belang van de kinderen belangrijk om de ruzie met uw ex-partner zo goed mogelijk op te lossen. Een mediator kan daarbij helpen. Als dit niet helpt, kunt u proberen om vervangende toestemming te krijgen via de rechter.

Vervangende toestemming via de rechter

Denkt u dat het verzoek om op vakantie te gaan met uw kinderen een redelijk verzoek naar uw ex-partner is? Dan kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor vervangende toestemming. Er zal dan een kort geding worden opgestart waarvoor u een advocaat nodig heeft. Houd er rekening mee dat een dergelijke procedure meestal enkele weken in beslag neemt.

Als de rechter tot de conclusie komt dat er geen gevaar is voor kinderontvoering, dan zal er over het algemeen toestemming verleend worden. Deze vervangende toestemming zult u mee moeten nemen als u op vakantie gaat als bewijs bij een eventuele grenscontrole.

Zonder toestemming toch op reis?

Besluit u zonder toestemming van uw ex-partner of de rechter toch met uw minderjarige kinderen op vakantie te gaan, dan maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit. Er kan dan sprake zijn van kinderontvoering. Als uw ex-partner aangifte doet, kan dit ernstige gevolgen voor u hebben.

Familierechtadvocaat met vaste prijzen

Bent u op zoek naar een ervaren familierechtadvocaat om een procedure voor vervangende toestemming op te starten? De aangesloten advocaten bij De Scheidingsadvocaat hebben veel ervaring met dergelijke procedures. De belangen van uw kinderen staan hierbij altijd centraal. Neem contact op voor meer informatie of een kennismaking.