Het opstellen van een echtscheidingsconvenant: 3 tips

In het convenant legt u afspraken vast die u maakt tijdens een scheiding. Het maken van een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar wel aan te raden. U kunt het convenant gebruiken als leidraad, bijvoorbeeld voor uw boedelverdeling. Het vastleggen van afspraken in een convenant scheelt u discussies in een later stadium.

We hebben drie tips geformuleerd die u kunt gebruiken bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant. We gaan hierbij uit van afspraken voor u als echtpaar. Wanneer u gezamenlijk kinderen heeft, is een ouderschapsplan verplicht. Een ouderschapsplan heeft een andere inhoud dan het echtscheidingsconvenant.

1. Inventariseer uw onderwerpen

In het echtscheidingsconvenant kunt u de afspraken vastleggen die u zelf maakt. Het begint dus met de vraag: waar wil ik afspraken over maken?

Er zijn verschillende onderwerpen die vaak worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, bijvoorbeeld:

  • De woning

Heeft u een koop- of huurhuis, en blijft een van u daar wonen? Hoe gaat u de lasten verdelen, en vanaf welk moment worden welke lasten gescheiden?

  • De inboedel

U heeft een gezamenlijke boedel opgebouwd tijdens uw huwelijk. Het is dus nodig om afspraken te maken over de verdeling. U kunt het convenant gebruiken om deze afspraken vast te leggen.

  • De financiën

Wellicht heeft u een gezamenlijke spaarrekening die verdeeld moet worden. Ook kan het natuurlijk zijn dat u gezamenlijke schulden heeft. In beide gevallen kunt u afspraken maken over de gewenste verdeling. Houd ook rekening met de kosten die u maakt tijdens de scheiding, bijvoorbeeld door de verkoop van een gezamenlijke woning, of ingehouden borg die teruggestort wordt.

  • De alimentatie

Indien er sprake is van ongelijke inkomens is er mogelijk een alimentatieplicht voor een van de partners. In het convenant kunt u de gemaakte afspraken vastleggen omtrent de partneralimentatie.

  • Het pensioen

Onderdeel van uw financiën is het pensioenrecht. U moet samen besluiten wat u doet: het is mogelijk een verrekening te maken. Wat een verstandige keus is, hangt af van uw persoonlijke, financiële situatie.

2. Bespreek uw voorkeuren met elkaar

Alle onderwerpen uit de inventarisatie bij punt 1 moeten besproken worden bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Zorg dat u hierbij uw eigen voorkeuren duidelijk maakt.

Tijdens het opstellen van een convenant maakt u afspraken die een grote impact kunnen hebben op uw (financiële) situatie. Het is dus belangrijk om te bepalen wat u belangrijk vindt, en te zorgen voor een eerlijke verdeling.

Helaas gebeurt het nog vaak dat men, soms pas jaren later, spijt heeft over het maken van de verdeling. In de emotie die een scheiding kent worden soms beloftes of toegiften gedaan waar men later anders tegenaan kijkt.

Zorg dus dat u uw eigen voorkeuren kent en deze goed vertegenwoordigd in gesprek met uw partner. Uiteraard kunt u advies inwinnen van De Scheidingsadvocaat om uw positie te bespreken.

3. Schakel hulp in bij onenigheid

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant kan een intensieve taak zijn. U zult veel moeten bespreken met uw (toekomstig) ex-partner. Hierbij is de kans aanwezig dat er een conflict ontstaat.

Wanneer er sprake is van een conflict is het verstandig hulp in te schakelen. De Scheidingsadvocaat kan u helpen met mediation. Met deze vorm van conflictbemiddeling gaat u samen op zoek naar oplossingen.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Gaat u binnenkort scheiden? Dan is het verstandig om tijdig een ervaren echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Deze staat u bij tijdens alle stappen in het scheidingsproces.

De ervaren advocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag, ook als mediator. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie.