pensioenverweer

Pensioenverweer in een echtscheiding: hoe zit dat?

Een echtscheiding kan ervoor zorgen dat het vooruitzicht op pensioen voor een ex-partner flink vermindert of zelfs verdwijnt. De benadeelde ex-echtgenoot kan dit gebrek aan pensioen gebruiken als verweer tegen het uitvoeren van de scheiding. Dit wordt het pensioenverweer genoemd. Een scheiding wordt dan pas voltrokken wanneer er een oplossing is gevonden.

Waarom pensioenverweer voeren?

In veel pensioenregelingen heeft men slechts recht op het ontvangen van partnerpensioen zolang er wordt deelgenomen aan de pensioenregeling. Een ex-partner neemt geen deel meer aan de pensioenregeling. Hij of zij kan na de scheiding dan geen aanspraak meer maken op een (eventueel) partnerpensioen. Door het voeren van een pensioenverweer tijdens het scheiden kunt u het recht op een bijzonder partnerpensioen laten vastleggen en zo toch pensioen blijven ontvangen.

Er zitten verschillende voorwaarden aan het voeren van pensioenverweer: u kunt pensioenverweer alleen inzetten als u hier echt voor in aanmerking komt.

Het voeren van pensioenverweer komt weinig voor. Bij een scheiding wordt rekening gehouden met het verevenen van pensioenen, en alimentatieplicht tot aan de pensioensleeftijd is in veel scheidingen niet van toepassing.

Oorsprong van het pensioenverweer

Het pensioenverweer komt voort uit de tijd dat de plicht tot partneralimentatie nog levenslang was. Het zekerstellen van een partnerpensioen kon dan middels het pensioenverweer. Wanneer de alimentatieplichtige ex-partner overleed, stopte de alimentatieplicht en kon de achtergebleven ex-partner geen aanspraak meer maken op het partnerpensioen. Door een pensioenverweer tijdens het voltrekken van de scheiding kon dit worden voorkomen.

Criteria bij het honoreren

Bij het voeren van pensioenverweer besluit de rechtbank pas of de scheiding gehonoreerd wordt wanneer er een oplossing is getroffen voor het pensioengat dat voor de benadeelde partner gaat ontstaan.

Er is een aantal eisen om een pensioenverweer te kunnen voeren:

  • Er moet een vooruitzicht zijn op een uitkering bij het overlijden van de ex-echtgenoot. Zonder regeling omtrent partnerpensioen is het niet mogelijk een pensioenverweer te gebruiken.
  • De impact van het partnerpensioen op het pensioenvooruitzicht van de benadeelde moet zodanig groot zijn dat er een duidelijke vermindering van inkomen is bij het uitblijven van een partnerpensioen.
  • Wanneer de verweervoerende ex-partner zelf voldoende voorzieningen kan treffen om een pensioen veilig te stellen, is de kans van slagen voor het pensioenverweer klein.
  • De eis voor het verweer moet redelijk zijn: de draagkrachtige ex-partner moet de financiële ruimte hebben om het pensioengat van de minder draagkrachtige ex-partner te compenseren.
  • Alleen een echtgenoot die niet zelf om een scheiding verzocht heeft, kan een pensioenverweer voeren. Wanneer de aanvrager van een scheiding een beroep wil doen op het partnerpensioen van de meest draagkrachtige partner, moet dit middels het vaststellen van alimentatieverplichting en de verevening van pensioen bij een scheiding.

Echtscheidingsadvocaat met vaste prijzen

Gaat u scheiden en heeft u vragen over de verdeling van financiën of het eventueel voeren van pensioenverweer? Dan is het verstandig om een ervaren echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Deze staat u bij gedurende het gehele scheidingsproces en is ervaren met scheidingen en de financiële gevolgen hiervan.

De ervaren advocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie. Dat kan via ons  contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.