Scheiden tijdens de schuldsanering: is dit mogelijk?

Schuldsanering wordt gebruikt als term voor de WSNP, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De WSNP is een wettelijke regeling voor mensen met problematische schulden. Dit gaat om schulden die zo hoog zijn, dat dit onmogelijk binnen een aantal jaar af te lossen is.

Schuldsanering en scheiden

De schuldsanering duurt meestal 3 jaar. Tijdens die drie jaar ontvangt de ‘saniet’, degene die de sanering ondergaat, een klein bedrag om van te leven. De overige inkomsten worden afgestaan om vaste lasten mee te betalen, en schulden van af te lossen.

Het kan voorkomen dat u tijdens uw schuldsanering wilt scheiden. Is het mogelijk om een scheiding te voltrekken terwijl u gebruik maakt van de WSNP?

Ja, u kunt scheiden tijdens de schuldsanering

In beginsel moet het in elke situatie mogelijk zijn om een huwelijk te ontbinden, dus ook wanneer u gebruikmaakt van de WSNP. Scheiden tijdens de schuldsanering brengt echter wel uitdagingen met zich mee: u mag immers geen nieuwe schulden maken tijdens de sanering, en heeft maar een klein leefbudget voor uw eigen uitgaven.

Als uw scheiding inhoudt dat u ook een nieuwe woonruimte nodig heeft, kan dit een uitdaging opleveren. Het verkrijgen van nieuwe woning is vaak al een uitdaging, en brengt ook extra kosten met zich mee.

De uitdagingen zouden u echter niet mogen weerhouden van een scheiding. U heeft wel de juiste hulp nodig om die scheiding te laten voltrekken.

Waar moet u rekening mee houden bij het scheiden tijdens de WSNP?

Als saniet heeft u direct contact met uw bewindvoerder, die controleert of u zich aan de WSNP-verplichtingen houdt. Het is verstandig om met uw bewindvoerder te bespreken welke mogelijkheden u heeft, om bijvoorbeeld bijkomende kosten te dekken.

Er is in de WSNP geen regeling die u budget geeft voor het maken van extra kosten bij een scheiding. Omdat u geen extra schulden mag maken en van uw leefbudget geen verhuizing kunt bekostigen, heeft u hulp van uw bewindvoerder nodig.

Goed overleg met uw bewindvoerder is dus van groot belang, om uw schuldsanering niet in gevaar te brengen. De scheiding zelf kunt u laten voltrekken met gesubsidieerde rechtsbijstand.

Hulp en advies van uw bewindvoerder

De bewindvoerder kan u adviseren over de financiële aanpak: zo kunt u bij diverse gemeentes nog wel een subsidie of bijdrage krijgen om de verhuizing te bekostigen, bij een scheiding onder bepaalde omstandigheden. Omdat de WSNP geen ruimte geeft om met uw eigen geld deze kosten te dekken, bent u afhankelijk van anderen.

Scheiden is dus mogelijk, ook tijdens de schuldsanering. Het brengt echter wel extra uitdagingen met zich mee. Zorgt u dus dat u zich voorbereidt, een begroting maakt en dit afstemt met uw bewindvoerder.

Advies van een echtscheidingsadvocaat

De Scheidingsadvocaat werkt ook op basis van toevoegingen, wat ook wel ‘pro-deo’ advocaat wordt genoemd. Dit betekent dat de overheid de kosten deels vergoedt en dat u een lager (vast) bedrag aan de advocaat betaalt.

Heeft u vragen over scheiden en het inzetten van een echtscheidingsadvocaat? Neem dan vrijblijvend contact op.