toestemmingsvereiste

Wat betekent de toestemmingsvereiste van een partner?

In een huwelijk is het gebruikelijk om bij grote financiële beslissingen samen te overleggen. Het doen van een belangrijke uitgave of juist het verkopen van een gezamenlijk goed zonder toestemming van uw echtgenoot kan zelfs juridische gevolgen hebben. Deze toestemming van de echtgenoot wordt de toestemmingsvereiste genoemd. Wanneer is toestemming van uw huwelijkspartner een wettelijke vereiste?

Heeft u vragen over het toestemmingsvereiste? Neem contact op met De Scheidingsadvocaat. Dat kan via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.

Wat is de toestemmingsvereiste in een huwelijk?

De toestemmingsvereiste houdt in dat u toestemming van uw partner nodig heeft om een (financiële) rechtshandeling te voltrekken. Het gaat dus om beslissingen die binnen een huwelijk enkel gezamenlijk gemaakt mogen worden.

Bij welke beslissingen is toestemming van de echtgenoot vereist?

De toestemmingsvereiste van de huwelijkspartner geldt enkel voor bepaalde onderwerpen waar een rechtshandeling bij voltrokken wordt. Het kopen van wekelijkse boodschappen is dus een uitgave die prima zonder overleg gemaakt kan worden. Die vrijheid gaat nog wat verder: zelfs het aanschaffen van een auto is een beslissing die u zelfstandig kunt maken, zonder overleg met uw partner in echt.

De toestemmingsvereiste geldt volgens de wet bij de volgende 4 situaties: het kopen of verkopen van een woning, het doen van uitzonderlijke giften, het aansprakelijk stellen voor schuld of borg van een derde of het sluiten van een koop op afbetaling. We lichten de onderdelen voor u uit:

  1. Woning: het kopen of verkopen van een woning en daarbij behorende inboedel. Een huwelijkspartner mag niet zonder toestemming de echtelijke woning verkopen, ook niet als het een tweede huis betreft. Ook als de woning slechts op naam van een van de echtgenoten staat, is het niet mogelijk deze zonder toestemming te verkopen. Er is altijd instemming van beide partners vereist.
  2. Giften: het doen van uitzonderlijke of bovenmatige giften. Het doen van een gift die niet overeenkomt met het gebruikelijke uitgavepatroon is ook niet rechtsgeldig zonder toestemming van de echtgenoot. Wanneer de gift een bovenmatig groot bedrag is ten opzichte van uw financiële situatie, is er sprake van een toestemmingvereiste beslissing.
  3. Zekerheidsstelling: het aangaan van een overeenkomst als borgsteller of aansprakelijke voor de schuld van een derde. Ook dit is niet mogelijk zonder toestemming van de huwelijkspartner.
  4. Schulden maken: het sluiten van een overeenkomst voor koop op afbetaling. Voor het afsluiten van een dergelijke overeenkomst is het ook van belang of u gehuwd bent. Als dit het geval is, is er toestemming van beide echtgenoten nodig bij het maken van de beslissing.

Kan ik de toestemmingsvereiste uitsluiten in mijn huwelijkse voorwaarden?

Nee, het is niet mogelijk om de toestemmingsvereiste uit te sluiten in de huwelijkse voorwaarden. De toestemmingsvereiste is wettelijk vastgelegd en geldt altijd. Wanneer u zelf de toestemmingsvereiste uitsluit in de huwelijkse voorwaarden of een andere overeenkomst, dan is dat niet rechtsgeldig.

De toestemmingvereiste is altijd van toepassing op uw huwelijk, ongeacht of u onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen bent getrouwd. De toestemmingsverplichting is vastgelegd in artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin zijn ook enkele rechtshandelingen benoemd die wel uitgezonderd zijn van de toestemmingsvereiste.

Uitzonderingen op de toestemmingsvereiste

Voor ondernemers is een uitzondering op de wet vastgelegd. Zo mag een ondernemer wel overeenkomsten aangaan waarbij hij aansprakelijk is voor schulden of borg van derden, zonder toestemming van de huwelijkspartner. Deze uitzondering geldt alleen als de beslissing wordt gemaakt ten behoeve van de normale uitvoering van de onderneming.

Een andere uitzondering betreft de onmogelijkheid tot beslissing door een van de partners. Wanneer een echtgenoot door afwezigheid of door een andere oorzaak niet in staat is om met een beslissing in te stemmen, dan kan de hulp van de rechtbank worden ingeroepen om zelfstandig een toestemmingsvereiste besluit te mogen maken.

Een besluit genomen zonder instemming van de toestemmingvereiste partner?

Wanneer u zelfstandig een besluit heeft genomen waar de toestemmingvereiste partner ook mee had moeten instemmen, is dit besluit niet rechtsgeldig. De andere echtgenoot kan dus een beroep doen op de toestemmingsvereiste om de ongeldige rechtshandeling ongedaan te laten maken.

Scheidingsadvocaat met vaste prijzen

De advocaten van De Scheidingsadvocaat zijn ervaren en betrokken familierechtadvocaten die u goed kunnen ondersteunen bij familierechtprocedures.

Heeft uw (ex)partner een besluit gemaakt zonder de benodigde toestemming? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek of meer informatie via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95