tot welke leeftijd is kinderalimentatie verplicht?

Tot welke leeftijd is kinderalimentatie verplicht?

Wanneer u kinderen heeft en gaat scheiden, dient u samen met uw partner hierover goede afspraken te maken. U treft samen een financiële regeling voor de verzorging en de opvoeding van uw kinderen. Deze financiële onderhoudsplicht noemen we kinderalimentatie. 

De onderhoudsplicht voor kinderen is geldig tot het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. In uitzonderlijke gevallen duurt de onderhoudsplicht langer, bijvoorbeeld wanneer het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien.

Heeft u direct vragen? Neem contact op. Dat kan via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

U betaalt de kinderalimentatie aan uw ex-partner. Dit verandert wanneer het kind 18 jaar wordt. Vanaf de 18e verjaardag van het kind betaalt u de kinderalimentatie niet langer aan uw ex-partner, maar aan het kind zelf.

U kunt zelf afspraken maken over uw bijdrage voor levensonderhoud en studie. Onder de kosten van levensonderhoud worden echter niet alleen de kosten voor eten, drinken en kleding verstaan, maar ook kosten voor de ontwikkeling van het kind. Denk hierbij aan kosten voor lidmaatschappen, sportclubs en feestjes.

Tussen de 18 en 21 jaar is het kind meestal nog niet in staat om financieel in eigen onderhoud te voorzien. Het bedrag van de alimentatie blijft daarom meestal gelijk. Maar wanneer het kind bijvoorbeeld een vaste baan heeft, kan het zijn dat er een kleinere bijdrage benodigd is.

Hoogte alimentatie

De hoogte van de alimentatie heeft u in overleg met uw ex-partner bepaald. Wanneer uw getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, wordt de hoogte van de alimentatie beoordeeld door de rechter.

Lukt het niet om samen afspraken rond de alimentatie te maken? Dan stelt de rechter het bedrag vast. Dit geldt echter niet alleen wanneer u getrouwd of geregistreerd partner bent, maar ook wanneer u ongehuwd bent en het niet eens wordt over de kinderalimentatie.

Indexering van de alimentatie

Elk jaar in november wordt het indexeringspercentage voor alimentatie voor het komende jaar bekend gemaakt. Door factoren als inflatie en loonsverhoging verhoogt de overheid het alimentatiebedrag elk jaar met een bepaald percentage. Dit heet indexering van de alimentatie. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar.

Hulp bij kinderalimentatie

Heeft u vragen over het betalen of ontvangen van alimentatie? De familierechtadvocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Wist u dat wij transparante vaste prijzen hanteren voor onze dienstverlening?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie. Dat kan via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.