verrekenbeding

Getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Let op het verrekenbeding!

Als u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan is de kans groot dat er een verrekenbeding in de voorwaarden is opgenomen.

Een verrekenbeding is een afspraak tussen de partners om inkomsten of bezittingen op een bepaalde manier met elkaar te verrekenen.

Als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden, dan is er automatisch sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Bij (beperkte) gemeenschap van goederen geldt er geen verrekenbeding.

Finaal en periodiek verrekenbeding

We maken onderscheid tussen een finaal en een periodiek verrekenbeding.

Finaal verrekenbeding

Bij een finaal verrekenbeding wordt bij het beëindigen van het huwelijk een bepaald vermogen tussen de partners verdeeld alsof er sprake was van gemeenschap van goederen. Welk vermogen binnen dit beding valt, staat in de huwelijkse voorwaarden opgenomen. Het komt er dan in feite op neer dat het vermogen dat in het beding is opgenomen, door jullie 50/50 moet worden gedeeld, net alsof u in gemeenschap van goederen was gehuwd.

Vaak wordt in de voorwaarden gesteld dat het finaal verrekenbeding enkel geldt als het huwelijk eindigt door het overlijden van een van de partners. De verrekening vindt dan dus niet bij een echtscheiding plaatst. Een finaal verrekenbeding bij overlijden kan fiscaal gunstig uitpakken, omdat dit een erfbelastingbesparing tot gevolg kan hebben.

Periodiek verrekenbeding

Een periodiek verrekenbeding houdt in dat er een jaarlijkse verrekening tussen de partners plaatsvindt. Hiervoor dient het jaarinkomen van beide partners vastgesteld te worden en de huishoudelijke kosten dienen van dit bedrag afgetrokken te worden. Het overgespaarde bedrag dat overblijft, wordt vervolgens elk jaar verdeeld.

Met een periodiek verrekenbeding blijft het vermogen van vóór het huwelijk van ieder van de partners apart. Het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd wordt zoveel mogelijk verdeeld.

Periodiek verrekenbeding wordt vaak niet toegepast

In de praktijk blijkt dat het overgespaarde bedrag vrijwel nooit wordt verrekend. Dit kan nadelig zijn als het huwelijk eindigt. Volgens de wet moet er dan namelijk alsnog afgerekend worden. De verrekening wordt dan toegepast op al het vermogen dat aan het eind van het huwelijk aanwezig is. Om te voorkomen dat een erfenis of schenking van vóór het huwelijk ook in de verrekening wordt meegenomen, moeten er bewijsstukken geleverd worden die aantonen welk deel van het vermogen niet is ontstaan uit te verrekenen inkomen.

Als partners niet goed uit elkaar gaan, levert dit vaak discussies op over welk vermogen van wie is. Soms resulteert dit zelfs in tegen elkaar procederen. Het is daarom belangrijk dat een eventueel periodiek verrekenbeding elk jaar wordt toegepast. Let hier dus goed op!

Scheidingsadvocaat Utrecht

Heeft u nog vragen over het verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden? Of gaat u scheiden en heeft u daarover vragen of wilt u een afspraak maken voor een kosteloos kennismakingsgesprek? Neem dan contact op! De ervaren advocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag, in heel Nederland.