Beëindiging gemeenschap van goederen

Wanneer eindigt gemeenschap van goederen na een echtscheiding?

Trouwen kan op twee verschillende manieren: in wettelijke gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Bij trouwen onder huwelijkse voorwaarden blijven uw bezittingen gescheiden. Dit geldt niet voor trouwen in wettelijke gemeenschap van goederen.

Als u gaat scheiden heeft de manier waarop u getrouwd bent invloed op uw situatie. Met name als uw bezittingen met uw (ex-)partner gedeeld waren. Hoe dit werkt, leest u in dit blog.

Heeft u vragen voor een van onze familierechtadvocaten? Neem contact op. Dat kan via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.

Wettelijke gemeenschap van goederen

Wanneer u gaat trouwen, doet u dit automatisch onder wettelijke gemeenschap van goederen. Hieronder vallen alle bezittingen en schulden die vóór en tijdens het huwelijk van u en uw partner samen waren. Bezittingen en schulden van alleen u of uw partner vallen hier niet onder.

U kunt ook trouwen onder huwelijkse voorwaarden: er zijn enkel bezittingen en schulden van u en uw partner alleen. Dit wordt vastgelegd bij de notaris.

Eindiging gemeenschap van goederen

Als u ervoor kiest om te gaan scheiden, dan wordt dit opgenomen in het register van de burgerlijke stand. Tot 1 januari 2012 werd dit moment aangehouden als peildatum voor de scheiding. Echter kan het nog wel enige tijd duren tot de scheiding is opgenomen in het register.

Er is daarom voor gekozen om een nieuwe peildatum aan te houden. Vanaf 1 januari 2012 geldt als peildatum de dag waarop het verzoek tot scheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Vaak leven mensen namelijk al gescheiden tussen het moment waarop de scheiding wordt ingediend en de scheiding wordt opgenomen in het register van de burgerlijke stand. U en uw (ex-)partner gaan intussen ook eigen financiële verplichtingen aan, die niet meer van u samen zijn.

De gemeenschap van goederen eindigt dus op het moment dat u een verzoek tot echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank.

Aansprakelijkheid

Alle bezittingen en schulden na de peildatum van uw echtscheidingsverzoek zijn niet meer van u beiden. Maakt uw (ex-)partner schulden na deze datum? Dan bent u hier niet meer aansprakelijk voor. Maar wint uw (ex-)partner de jackpot na deze datum? Dan kunt u hier geen beroep op doen.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Gaat u scheiden en bent u op zoek naar ervaren echtscheidingsadvocaat? De ervaren advocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Wij kunnen u ondersteunen gedurende de gehele scheidingsprocedure en bij het opstellen van uw convenant en de voorlopige voorziening.

Wist u dat wij transparante vaste prijzen hanteren voor het afwikkelen van een scheiding of het opstellen van een convenant?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie. Dat kan via ons  contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95. Krijg persoonlijke begeleiding van onze Utrechtse echtscheidingsadvocaten.