Wanneer kind erkennen

Wanneer moet je ouderlijk gezag aanvragen of een kind erkennen?

Ouderlijk gezag is een recht en plicht van een ouder om een minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Het gezag kan door maximaal twee personen worden uitgeoefend. De biologische moeder krijgt bij de geboorte van haar kind automatisch ouderlijk gezag. Indien zij bij de geboorte getrouwd is of een geregistreerd partner heeft, krijgt de partner ook automatisch ouderlijk gezag.

Wat is erkenning?

Erkenning en ouderlijk gezag worden nog wel eens door elkaar gehaald. Door erkenning wordt iemand de juridische ouder van het kind en ontstaat er een familierechtelijke band.

De juridische ouder krijgt de plicht om het kind financieel te onderhouden tot het 21 jaar is. Daarnaast wordt het kind wettelijk erfgenaam en ontstaat het recht op omgang. De erkenning heeft niet tot gevolg dat de ouder die het kind heeft erkend, ook de wettelijk vertegenwoordiger van het kind wordt.

De moeder wordt altijd automatisch wettelijk de juridische ouder; zij hoeft het kind dus niet te erkennen. De vader wordt alleen de juridische ouder als hij ten tijde van de bevalling van het kind getrouwd is met de moeder van het kind of haar geregistreerd partner is.

Als de moeder op het moment van de bevalling niet getrouwd is en geen geregistreerd partner heeft, kan de partner en/of biologische vader het kind erkennen. Een verwekker die verder geen affectieve relatie met de moeder heeft, mag het kind ook erkennen.

Wanneer een kind erkennen?

Een ongetrouwde of ongeregistreerde vader of duomoeder kan het kind van zijn of haar partner op verschillende momenten erkennen:

  • Tijdens de zwangerschap. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
  • Tijdens de aangifte van de geboorte. Dit kan bij de gemeente waar de aangifte wordt gedaan.
  • Op elk moment na de geboorte. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

In alle gevallen is (schriftelijke) toestemming nodig van de moeder, behalve als het kind 16 jaar of ouder is. In dat geval is alleen toestemming nodig van het kind. Als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, is zowel toestemming van het kind als van de moeder nodig.

Wanneer ouderlijk gezag aanvragen?

Indien u als vader of duomoeder niet automatisch het gezag heeft gekregen, maar u wenst wel een wettelijke vertegenwoordiger te worden van het kind, dan is het belangrijk dat u ouderlijk gezag aanvraagt.

Zonder ouderlijk gezag bent u niet bevoegd om belangrijke beslissingen over uw kind te nemen en loopt u het risico buitenspel te worden gezet na bijvoorbeeld een scheiding. Voordat u ouderlijk gezag kunt aanvragen, moet u wel eerst het kind hebben erkend.

Ouderlijk gezag wordt altijd na de geboorte aangevraagd. Het gezag kan zowel digitaal als schriftelijk worden aangevraagd. Voor het aanvragen van gezamenlijk gezag is altijd toestemming nodig van de moeder. Het digitaal aanvragen van het gezamenlijk gezag kan via de Rechtspraak. Het ouderlijk gezag aanvragen is gratis.

Vervangende toestemming van de rechter

Bent u de verwekker van een kind dat u graag wilt erkennen, maar krijgt u geen toestemming van de moeder? Dan kan een verzoek worden ingediend voor vervangende toestemming bij de rechter. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Het is verstandig om de hulp van een ervaren familierechtadvocaat te kiezen.

Ook voor het aanvragen van gezamenlijk gezag kunt u vervangende toestemming aanvragen bij de rechtbank indien de moeder geen toestemming wil geven.

Familierechtadvocaat met vaste prijzen

Bent u op zoek naar ervaren advocaat voor het aanvragen van vervangende toestemming voor erkenning of ouderlijk gezag bij de rechter? De Scheidingsadvocaat biedt u de beste hulp en ondersteuning bij dergelijke procedures. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek of meer informatie.