informatie-consultatie-regeling

Wat is de informatie- en consultatieregeling?

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Als u samen kinderen heeft, krijgt u bovendien te maken met afspraken omtrent de verzorging en opvoeding van uw kinderen.

Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht na een echtscheiding of na het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Een belangrijk onderdeel van het ouderschapsplan is het maken van afspraken aangaande de informatie- en consultatieregeling. Wat dit inhoudt, vertel ik u graag in deze blog.

Wat is een informatie- en consultatieregeling?

Een informatie- en consultatieregeling is een wettelijke regeling die bepaalt dat elke ouder recht heeft op informatie over belangrijke zaken die het kind betreffen. Ook bepaalt de regeling dat elke ouder zijn mening mag geven als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Als er sprake is van gezamenlijk gezag moeten beide ouders bovendien toestemming geven over belangrijke beslissingen die betrekking hebben op het kind. U kunt hierbij denken aan een verhuizing of verandering van school.

In het ouderschapsplan moet worden opgenomen hoe hier invulling aan wordt gegeven. Stel: de kinderen wonen hoofdzakelijk bij een van de ouders, dan dient deze ouder de niet-verzorgende ouder te informeren over belangrijke zaken en hem of haar te betrekken als er beslissingen over het kind genomen moeten worden.

In het ouderschapsplan staat dan beschreven hoe en hoe vaak u informatie over het kind aan elkaar doorgeeft.

Samen afspraken maken

Het ouderschapsplan en dus ook de afspraken aangaande de informatie- en consultatieregeling stelt u in principe gezamenlijk op. Dit betekent dat u in staat moet zijn om gezamenlijk afspraken te maken. Soms lukt dit niet. Bijvoorbeeld omdat de spanningen en emoties te hoog zijn opgelopen.

Als beide ouders er niet in slagen om samen afspraken te maken over de uitwisseling van belangrijke informatie over het kind, dan kan een rechter gevraagd worden om dit voor ze te doen.

De rechter bepaalt dan hoe en hoe vaak er belangrijke informatie wordt uitgewisseld. Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan zal de rechter ook de mening vragen van het kind en dit in zijn beslissing meenemen.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Gaat u scheiden en heeft u minderjarige kinderen?De ervaren scheidingsadvocaten van De Scheidingsadvocaat kan u helpen met het maken van een op maat gemaakt ouderschapsplan. Er wordt dan met u meegedacht over het vinden van een oplossing die voor beide partijen werkbaar is. Ook kan ze u adviseren indien er achteraf afspraken gewijzigd moeten worden.

Neem contact op voor meer informatie of voor een kennismakingsgesprek.