Welke rechten heeft een vader bij een omgangsregeling?

Wanneer een huwelijk eindigt en er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, moet er een omgangsregeling worden afgestemd.

In veel gevallen komt het voor dat een moeder een groter deel van de opvoeding voor haar rekening neemt. De moeder wordt daarmee in een positie geplaatst waarmee ze macht heeft over de relatie tussen de vader en de kinderen. Immers, de moeder is dan degene die bepaalt of en wanneer een vader zijn kind mag zien.

Maar dit betekent niet dat de een vader geen rechten heeft bij een omgangsregeling. U leest er meer over in dit blog.

Heeft u vragen voor een van onze familierechtadvocaten? Neem contact op. Dat kan via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.

Omgangsregeling

Na een scheiding wordt de omgangsregeling tussen ouders en kind vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Hierin wordt dus opgenomen wie voor het kind zorgt. Omdat iedere situatie verschilt, is een omgangsregeling doorgaans maatwerk. Het is daarom belangrijk om alle zaken goed vast te leggen.

Belang van het kind voorop

De belangen van het kind wegen voor de rechter altijd het zwaarst. Een rechter kijkt bij het vaststellen van de omgangsregeling naar omstandigheden zoals de thuissituatie. In veel situaties blijven de kinderen bij de moeder wonen. Het is dan een verantwoordelijkheid van de moeder om de vader overal bij te betrekken. Iets wat in de praktijk lang niet altijd gebeurt.

Rechten vader na scheiding

Het is bij wet vastgelegd dat zowel de biologische vader al de juridische vader recht hebben op omgang met het kind. Daarnaast heeft de vader altijd recht op informatie over het kind.

Als vader kunt u een omgangs- of informatieregeling aanvragen bij de rechter.

Plichten vader bij omgangsregeling

Naast rechten heeft een vader ook plichten bij een omgangsregeling. De belangrijkste plicht is het nakomen van de afspraken die vastgelegd zijn in de omgangsregeling. Zoals eerder aangegeven zijn deze in iedere situatie anders.

Daarnaast blijft de vader verantwoordelijk voor de verzorging voor en opvoeding van het kind, de zogenoemde zorgplicht. Deze plicht geldt tot het kind 21 jaar is. Dit is niet anders dan tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het belang van het kind komt altijd voorop.

Moeder komt omgangsregeling niet na

Het kan voorkomen dat een van de ouders de omgangsregeling niet nakomt. In dat geval kan er via een kortgeding alsnog afgedwongen worden dat de omgangsregeling nagekomen wordt. U kunt in dat geval het best contact opnemen met een advocaat of mediator.

Omgangsregeling vader zonder gezag

De omgangsregeling voor een vader zonder gezag gelden in principe dezelfde rechten en plichten, tenzij de situatie anders vraagt. Een rechter kan bijvoorbeeld beslissen dat de vader geen informatie krijgt over het kind, als dat het best is voor het kind. Ook kan omgang met het kind ontzegd worden, als dat in het belang is voor het kind.

Advies van de scheidingsadvocaat

Wilt u meer informatie over de omgangsregeling of wilt u juridisch advies inwinnen? De scheidingsadvocaat biedt u goede en ervaren specialisten voor ondersteuning bij familierechtprocedures. Openheid en eerlijkheid staat bij ons centraal. Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.

De Scheidingsadvocaat kan u bijstaan tijdens alle stappen in het scheidingsproces. Wij hanteren vaste prijzen en bieden u graag duidelijkheid in dit traject. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie.