Woonrecht

Woonrecht bij scheiding

Wanneer u besluit te gaan scheiden, heeft dit consequenties. Naast de emotionele gevolgen die deze beslissing met zich meebrengt, moeten er ook veel praktische zaken afgestemd worden. Een van die praktische zaken is de woning.

Er wordt dan vaak gesproken over het ‘woonrecht’ bij een scheiding. Als je besluit uit elkaar te gaan, vertrekt er vaak snel iemand uit het huis. Wie mag er (tijdelijk) in de woning blijven? En is diegene ook verantwoordelijk voor de kosten?

In veel gevallen lukt het om hier gezamenlijk afspraken over te maken. Gaat dit niet, dan kan het nuttig zijn hier hulp bij in te schakelen. Een scheidingsadvocaat kan u helpen met het vormgeven van de afspraken die uw scheiding afwikkelen. Vraag gerust om vrijblijvend advies.

Wat is woonrecht?

Wanneer u tijdens uw huwelijk samenwoont in een gemeenschappelijke koopwoning of gezamenlijk gehuurde woning, wordt er gesproken over ‘woonrecht’. Als u samen eigenaar bent van de woning, of beiden op het huurcontract staat, verwacht u het recht te hebben hiervan gebruik te maken.

Woonrecht bij scheiding: wie moet het huis verlaten?

Als mede-eigenaar of huurder verwacht je dat je het recht hebt om in jouw bezit te verblijven. Dit is echter niet altijd het geval. ‘Woonrecht’ in deze context bestaat eigenlijk niet. Wanneer het niet lukt om samen afspraken te maken, kun u de rechter vragen een beslissing te maken.

De rechter besluit dan welke partner het huis moet verlaten, als het woningdelen niet meer gaat. Het maakt hierbij niet uit of het om een koop- of een huurwoning gaat. Een rechter kan dus besluiten dat u (tijdelijk) niet meer mag wonen in uw eigen huis.

Spoedprocedure

Met een spoedprocedure kan een rechter vrij snel uitspraak doen over wie er tijdens de scheidingsprocedure (en mogelijk hierna) in de woning kan blijven. Dit proces heet een ‘voorlopige voorziening’.

De rechter weegt de belangen af en houdt daarbij rekening met de volgende omstandigheden:

  1. Is er sprake van minderjarige kinderen, en welke partner gaat het grootste deel van de zorg voor hen dragen?
  2. Is er sprake van een sterkere betrokkenheid bij de woning door 1 van de partners?
  3. Is er sprake van een partner die gemakkelijker aan nieuw onderdak kan komen dan de andere partner?

Wie mag uiteindelijk in de woning blijven?

Wie er definitief eigenaar of huurder van de nieuwe woning wordt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken. Bij een koopwoning is daarbij van belang dat de hypotheekverstrekker ook akkoord gaat.

Wat zijn de gevolgen van het verlaten van de echtelijke woning?

Wanneer u ‘vrijwillig’ de woning verlaat en hierna moet procederen om uw echtscheiding, is de kans klein dat u nog terugkomt als bewoner van de woning. Vaak krijgt degene die in de woning is achtergebleven het recht op gebruik van de woning.

De partner die in de woning achterblijft moet zich wel realiseren dat ook de kosten van de woning voor zijn of haar rekening komen. Dit is uiteraard af te stemmen met de partner en mogelijk wordt hier in overleg met de rechtbank vanaf geweken.

Hulp bij echtscheiding

Gaat u scheiden en bent u op zoek naar ervaren echtscheidingsadvocaat? De advocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Wij kunnen u ondersteunen gedurende de gehele scheidingsprocedure, bijvoorbeeld bij het opstellen van uw convenant en het afstemmen van de voorlopige voorziening.

Wist u dat wij transparante vaste prijzen hanteren voor het afwikkelen van een scheiding?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie. Dat kan via ons  contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.