Gebruiksvergoeding voor het gebruik van de echtelijke woning

Bij een scheiding kan er sprake zijn van een gezamenlijke woning. Als een van de (ex-)echtgenoten dit gezamenlijke huis gedwongen moet verlaten, kan hij of zij een gebruikersvergoeding eisen. De gebruiksvergoeding is een tijdelijke regeling.

Wat is een gebruiksvergoeding?

De gebruiksvergoeding is bedoeld om een echtgenoot die gedwongen uit het huis vertrekt, te vergoeden voor het niet kunnen gebruiken van dit bezit. De gebruiksvergoeding is niet in de wet vastgelegd. Zodoende zijn er verschillende manieren bekend om deze waarde te berekenen.

Lees ook: wie mag na de scheiding in de koopwoning blijven wonen?

Wanneer ontvang of betaal ik een gebruiksvergoeding?

De gebruiksvergoeding wordt betaald door de verblijvende partner, aan de vertrekkende partner. De gebruiksvergoeding is bedoeld voor de periode waarin de woning nog niet officieel verdeeld, overgedragen of verkocht is. Of er een gebruiksvergoeding betaald moet worden, kunt u op twee manieren bepalen: onderling afstemmen of een gerechtelijk verzoek.

1. Onderling afstemmen

Wanneer u gaat scheiden en gezamenlijk een huis bezit, kunt u zelf afspraken maken over de vergoeding voor een vertrekkende partner. U kunt samen de rekenmethode bepalen en kiezen welk bedrag voor u beiden passend is.

2. Gerechtelijk verzoek

Wanneer u er niet samen uit kunt komen, kunt u de rechter vragen een oordeel te vellen. Dit valt onder de ‘nevenvoorzieningen’. Een advocaat gespecialiseerd in familierecht, zoals de De Scheidingsadvocaat, kan u hierin bijstaan. Het oordeel van de rechter zal afhangen van uw omstandigheden. Omdat de gebruiksvergoeding geen wettelijk gegeven is, heeft u een goede argumentatie nodig om uw eis ingewilligd te zien.

Wat is de hoogte van een gebruiksvergoeding?

Er zijn verschillende manieren om een gebruiksvergoeding te berekenen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de rekenmethode. De drie meest gebruikte berekeningen zijn op basis van overwaarde, huurwaarde of woonlasten.

1. Overwaarde

Bij het berekenen van gebruiksvergoeding op basis van overwaarde wordt er enkel een vergoeding betaalt voor de overwaarde, waar de vertrekkende partner geen gebruik van kan maken. Een percentage van de helft van de overwaarde is dan het af te dragen bedrag.

De gedachte hierachter is dat de vertrekkende partner geen gebruik kan maken van de overwaarde voor het aankopen van een nieuwe woning, en hiervoor een vergoeding zou moeten krijgen.

2. Huurwaarde

Bij een gebruiksvergoeding op basis van huurwaarde kan het puntensysteem van de huurcommissie gebruikt worden. Zo kan er voor (meestal de helft van) de woning een huurbedrag vastgesteld worden, wat door de verblijvende partner afgedragen wordt.

Dit bedrag valt in alle gevallen hoger uit dan het vergoeden van de overwaarde. Om een vergoeding van de huurwaarde te eisen moet de argumentatie waterdicht zijn: gaat het om een bedrag wat u ander had misgelopen, was er echt geen mogelijkheid om toch in het huis te verblijven, is de waarde realistisch?

3. Woonlasten

Bij deze derde rekenmethode gaan we uit van de woonlasten van de woning. De hoogte zal dan in de praktijk vaak neerkomen op de helft van de woonlasten, welke door de verblijvende partner betaald worden.

In de praktijk betekent dit vaak dat de verblijvende partner alle lasten op zich neemt, en er geen vergoeding aan de vertrekkende partner wordt betaald voor het gebruik.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen en gaat u scheiden? Dan is het verstandig om tijdig een ervaren echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Deze staat u bij gedurende het gehele scheidingsproces, waaronder juridische kwesties met betrekking tot de verdeling van bezittingen, waaronder de woning.

De ervaren advocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie.