Is een advocaat bij een echtscheiding verplicht?

Is een advocaat bij een echtscheiding verplicht?

Een scheidingsprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechter. Dit verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat. Dit houdt dus in dat een advocaat bij een echtscheiding verplicht is.

U kunt kiezen voor een gezamenlijke advocaat of een eigen advocaat. Wat voor u en uw partner de beste optie is, is onder andere afhankelijk van jullie verstandhouding en of u het samen eens bent over de scheiding.

Gezamenlijke advocaat

Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek heeft u een gezamenlijke advocaat die namens u beiden het verzoekschrift tot echtscheiding indient bij de rechter.

Een gezamenlijke advocaat is daarom alleen mogelijk indien u het samen eens bent over de echtscheiding en gezamenlijk afspraken heeft kunnen maken over de alimentatie, verdeling van eigendommen en eventuele omgangsregeling.

Scheiden met een gemeenschappelijke advocaat heeft als voordelen dat de kosten over het algemeen lager uitvallen en de afhandeling van de scheiding sneller verloopt. Bovendien verloopt de scheidingsprocedure met meer berusting, wat met name van belang is wanneer er kinderen betrokken zijn.

Een gezamenlijke advocaat treedt soms ook op als mediator. Een mediator biedt naast juridische ook emotionele ondersteuning.

Omdat een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek meestal vredig en efficiënt verloopt, is het vaak makkelijker om daarna weer verder te gaan met uw eigen leven.

Eigen advocaat

Een gezamenlijke advocaat is niet voor elke situatie een goede keuze. Het alternatief is scheiden volgens de ‘klassieke methode’; namelijk door ieder een eigen advocaat in te schakelen. Scheiden volgens de klassieke methode komt in de praktijk nog steeds veel voor.

Er zijn twee manieren waarop u en uw partner met een eigen advocaat tot een beëindiging van het huwelijk kunnen komen:

  • Via een vechtscheiding.
  • Via een overlegscheiding.

Bij een vechtscheiding wordt er een gerechtelijke procedure opgestart en komt u dus lijnrecht tegenover elkaar te staan in de rechtszaal. Door de grote meningsverschillen verlopen vechtscheidingen vaak moeizaam en langzaam.

Bij een overlegscheiding, ook wel ‘collaborative divorce’ genoemd, draait het om goede communicatie en overleg. Er wordt geen gerechtelijke procedure opgestart en de advocaten zorgen er samen voor dat het proces open en eerlijk verloopt.

Meer over de verschillen tussen een vechtscheiding en een overlegscheiding leest u in het blog: Wat is een vechtscheiding en een overlegscheiding?

Schakel tijdig een advocaat in

Als u gaat scheiden moet er veel geregeld worden. U dient afspraken te maken en indien u samen minderjarige kinderen heeft, dan bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Omdat er veel geregeld moet worden, is het verstandig om in een vroeg stadium een scheidingsadvocaat in te schakelen. De advocaat kan u informeren, adviseren en begeleiden gedurende het gehele scheidingsproces. Zo bent u ervan verzekerd dat de echtscheiding zo efficiënt mogelijk verloopt.

Scheidingsadvocaat met vaste prijzen

Gaat u binnenkort scheiden en bent u op zoek naar een ervaren scheidingsadvocaat? De Scheidingsadvocaat biedt u goede en ervaren specialisten voor ondersteuning bij familierechtprocedures. Openheid en eerlijkheid staat bij ons centraal. Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.