ouderlijk-gezag

Ouderlijk gezag aanvragen: 3 praktische tips

Ouderlijk gezag houdt in dat u als ouder het gezag uitoefent over uw minderjarige kind. Door ouderlijk gezag bent u bevoegd om beslissingen te nemen over het kind en heeft u de plicht om het kind te verzorgen en op te voeden. Ouderlijk gezag kan altijd slechts door twee mensen tegelijkertijd worden uitgeoefend. Als biologische moeder heeft u vrijwel altijd automatisch ouderlijk gezag. Voor vaders en duomoeders is dit echter niet altijd het geval.

Om als vader of duomoeder automatisch ouderlijk gezag te krijgen, dient u getrouwd of geregistreerd partners te zijn met de moeder tijdens de geboorte van het kind. Indien het kind voor het huwelijk of voor het aangaan van het geregistreerd partnerschap is geboren, dan krijgt u als vader of duomoeder ook automatisch ouderlijk gezag. Hiervoor dient u het kind wel eerst te erkennen.

Na een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap, blijven beide ouders het gezag houden. 

Aanvragen ouderlijk gezag

Als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, oefent in eerste instantie dus alleen de moeder het ouderlijk gezag uit. Om als vader of duomoeder ook ouderlijk gezag te krijgen, zal dit moeten worden aangevraagd. Er kan zowel een gezamenlijk als een eenzijdig verzoek worden ingediend.

Bij een gezamenlijk verzoek dienen de ouders samen het verzoek in bij rechtspraak.nl via een formulier. Na goedkeuring wordt het gezag aangetekend in het gezagsregister.

Er kan een eenzijdig verzoek tot gezamenlijk gezag worden ingediend bij de rechter, als de moeder niet mee wil werken. De vader moet hiervoor wel het kind hebben erkend, omdat er sprake moet zijn van een familieband. Voor een eenzijdig verzoek tot gezamenlijk gezag is een advocaat nodig. De rechter zal het verzoek alleen goedkeuren als hij het in het belang van het kind acht.

Tips bij het aanvragen van ouderlijk gezag

Wilt u als vader of duomoeder het ouderlijk gezag aanvragen van een kind? Dan kunnen deze tips u daarbij helpen.

1. Houd rekening met het belang van het kind

Het is verstandig om u af te vragen of gezamenlijk ouderlijk gezag in het belang is van het kind. Indien u samen met de moeder een gezin vormt, is dit natuurlijk het geval. Als een van de ouders overlijdt, dan houdt de ander het ouderlijk gezag. U kunt bovendien samen eenvoudig het verzoek indienen bij de rechter.

Als de moeder echter niet wil meewerken, dient u zichzelf af te vragen waarom dit zo is. Hoe is de communicatie met de moeder? Heeft de moeder een nieuwe partner waarmee zij het ouderlijk gezag wil uitoefenen? Indien de communicatie tussen u en uw (ex)-partner niet goed verloopt en er sprake is van conflicten, dan is gezamenlijk gezag wellicht niet de beste oplossing. Dit rechter zal dit ook concluderen. Er kan dan beter een omgangsregeling worden opgesteld.

2. Vraag het gezag aan voor de leeftijd van 12 jaar

Vanaf de leeftijd van 12 jaar vraagt de rechter ook naar de wensen en de mening van het kind. Het is natuurlijk positief dat kinderen betrokken worden bij zaken die hen aangaan. Als de moeder echter niet wil meewerken aan het verzoek tot gezamenlijk gezag, kan het voor het kind voelen alsof deze een kant moet kiezen van een van de ouders. Bovendien kost de aanvraag meer tijd, omdat er een extra stap bij de procedure nodig is. Om deze redenen is het verstandig om het verzoek in te dienen voordat het kind 12 jaar oud is.

3. Schakel tijdig een familierechtadvocaat in

Indien u ervan overtuigd bent dat gezamenlijk gezag in het belang is van het kind en de moeder wil niet meewerken, dan kunt u het beste zo snel mogelijk een ervaren familierechtadvocaat inschakelen. Deze kan u op de juiste manier adviseren en ondersteunen bij het verzoek. Een gespecialiseerde familierechtadvocaat vergroot uw kansen om het verzoek goedgekeurd te krijgen.

Scheidingsadvocaat inschakelen

Bent u op zoek naar een ervaren scheidingsadvocaat? De Scheidingsadvocaat biedt u de beste hulp en ondersteuning bij familierechtprocedures, zoals het aanvragen van ouderlijk gezag. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie.