uitsluitingsclausule

Uitsluitingsclausules bij echtscheiding: wat is het gevolg?

Wanneer een huwelijk eindigt in een echtscheiding, verdeelt u de gezamenlijke eigendommen en schulden. Dit wordt een boedelscheiding genoemd. Wanneer u bezig bent met een boedelscheiding, kunt u te maken krijgen met uitsluitingsclausules. Wat houdt dit in?

Wat is een uitsluitingsclausule?

Een uitsluitingsclausule houdt in dat een bezit is uitgesloten uit de huwelijkse gemeenschappelijkheid. Deze clausule kan enkel toegepast zijn op de ontvangen goederen en/of het vermogen uit een schenking of een erfenis.

Bezittingen waar een uitsluitingsclausule op van toepassing is, worden niet verdeeld in een boedelscheiding, maar worden volledig eigendom van de ontvanger. Een uitsluitingsclausule sluit de aangetrouwde partner dus uit. In een huwelijk in gemeenschap van goederen is een uitsluitingsclausule een van de weinige redenen om een boedel niet 50/50 te verdelen.

Een uitsluitingsclausule kan alleen worden toegepast door de schenker van giften, of door een erflater die dit in het testament heeft laten opnemen. Een dergelijke clausule kan niet door een van echtgenoten zelf worden opgelegd, bijvoorbeeld om eigen bezittingen te beschermen. Ook het achteraf toevoegen van de clausule is niet toegestaan.

Vormen van uitsluitingsclausules

Er zijn twee varianten van de uitsluitingsclausule:

1. Zachte uitsluitingsclausule

Een zachte uitsluitingsclausule is de ‘standaardvorm’ bij het toepassen van de uitsluitingsclausule. De zachte vorm houdt in dat de clausule enkel van toepassing is wanneer een huwelijk eindigt door een scheiding in echt. Als een huwelijk om andere redenen ontbindt, bijvoorbeeld door overlijden van een van de partners, houdt de clausule geen stand.

2. Harde uitsluitingsclausule

Het is ook mogelijk een harde uitsluitingsclausule op te nemen. Deze clausule sluit de partner van de ontvanger ook uit wanneer het huwelijk met andere redenen eindigt, zoals na een overlijden. De erfenis of schenking is dan enkel voor de ontvanger (en eventueel zijn/haar kinderen)

Uitsluitingsclausule makkelijk toe te voegen

Het opnemen van een dergelijke clausule gebeurt in een schenkingsakte of testament gedaan worden. Een uitsluitingsclausule hoeft niet notarieel vastgelegd te worden. Een notitie bij de bankoverschrijving kan voldoende zijn om aan te tonen dat de clausule van toepassing is. De drempel tot het toevoegen van een uitsluitingsclausule op een schenking is dus laag.

Voor het toepassen van een uitsluitingsclausule op een erfenis is het wel nodig dit in een testament op te laten maken.

Getrouwd na 1 januari 2018: uitsluitingsclausule is niet per se nodig!

Als u na 1 januari 2018 bent getrouwd, vallen schenkingen en erfenissen in principe buiten de gemeenschap. Ook als u de schenkingen of erfenissen tijdens het huwelijk heeft ontvangen. Toch blijft het verstandig om als schenker of erflater een uitsluitingsclausule op te blijven nemen: het kost bijna nooit iets extra’s en er is meer zekerheid.

Clausule altijd geldig?

Het is belangrijk dat bij een schenking of erfenis met een uitsluitingsclausule goed bij te houden wat er met het geld gebeurt. Schaft u van de erfenis met uitsluitingsclausule een auto dan? Dan komt de auto in de plaats van het deel van de erfenis.

Het komt regelmatig voor dat het geld op een gezamenlijke rekening wordt gestort, en daarmee verdwijnt in de huishoudpot. Dit heeft mogelijk een zeer onaangenaam gevolg: u dient er dan rekening mee te houden dat dit geld bij een echtscheiding aan het eind van het huwelijk wordt teruggevorderd door de persoon die het geld geschonken heeft gekregen of heeft geërfd.

Echtscheidingsadvocaat met vaste prijzen

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen en gaat u scheiden? Dan is het verstandig om tijdig een ervaren echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Deze staat u bij gedurende het gehele scheidingsproces, waaronder juridische kwesties met betrekking tot de boedelscheiding.

De advocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie.