scheiden-met-schulden

Scheiden met schulden: de verdeling van schulden na een echtscheiding

Scheiden met schulden

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Niet alleen krijgt u te maken met een emotioneel verwerkingsproces en de scheidingsprocedure, maar ook met de verdeling van bezittingen en de vraag wie er eventueel blijft wonen in de echtelijke woning. Het kan ook zijn dat u tijdens het huwelijk geconfronteerd wordt met schulden.

Een hypotheek aflossen kan redelijk makkelijk worden opgelost door de verkoop van het gezamenlijke huis. Maar hoe zit dat met andere schulden of leningen die er zijn ten tijde van de scheiding? Hoe worden deze schulden verdeeld? In deze blog vertellen wij u meer.

Lees ook: ”Scheiden tijdens schuldsanering, kan dat?

Schulden en scheiden: schuldverdeling volgens gemeenschap van goederen

De verdeling van schulden wordt bepaald aan de hand van de afspraken die gemaakt zijn tijdens het huwelijk. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd worden bij een echtscheiding zowel de bezittingen als de schulden gelijkmatig verdeeld. Als u voor 1 januari 2018 bent getrouwd volgens gemeenschap van goederen geldt dat ook voor schulden die u of uw partner vóór het huwelijk is aangegaan. Sinds 1 januari 2018 geldt er automatisch beperkte gemeenschap van goederen als u een huwelijk aangaat. In dat geval blijven de schulden en bezittingen die u vóór het huwelijk had van uzelf.

Beiden aansprakelijk voor schulden

U bent dus bij een huwelijk in gemeenschap van goederen altijd beiden aansprakelijk voor leningen of schulden die gemaakt zijn tijdens het huwelijk. Ook als uw partner voor zichzelf (buiten uw weten om) iets op afbetaling heeft gekocht bent u beiden aansprakelijk voor deze schuld. Na een scheiding kan de schuldeiser dus ook u hierop aanspreken. Deze aansprakelijkheid kan alleen worden weggenomen door een akkoord van de schuldeiser met schuldovername door een van u beiden.

Schuldenverdeling volgens huwelijkse voorwaarden

Indien u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, dan is de verdeling van de schulden zoals dit is vastgelegd in de voorwaarden van de huwelijksakte. Dit sluit echter niet uit dat er tijdens het huwelijk schulden ontstaan die gelijkmatig verdeeld dienen te worden. Bijvoorbeeld als u en uw partner tijdens het huwelijk een schuld zijn aangegaan op naam van beiden.

Voorlopige voorziening

Een echtscheiding kan lang duren. Vaak bent u al langere tijd uit elkaar voordat het huwelijk beëindigd is. Pas op de dag van de daadwerkelijk ontbinding van het huwelijk wordt de hoogte van een schade bepaald die vervolgens verdeeld moet worden. Om te voorkomen dat u nog te maken krijgt met schulden van uw ex-partner die gemaakt zijn nadat u besloten heeft uit elkaar te gaan, is het mogelijk om tijdelijke regelingen te treffen. Deze worden vastgelegd in een zogenaamde voorlopige voorziening. De voorlopige voorziening dient door een advocaat bij de rechter te worden aangevraagd. Hierin wordt een voorlopige beslissing over de boedelverdeling opgenomen.

Schuldenverdeling via echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant kunnen u en uw ex-partner afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding. Een convenant is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de afspraken die u met uw partner maakt rechtens afdwingbaar worden. Zo kan ook de verdeling van schulden worden opgenomen en met dit convenant kan dus afgeweken worden van de verdeling volgens huwelijkse voorwaarden. Indien hier wordt opgenomen dat een van beiden de schulden overneemt, heeft dit echter geen effect op de aansprakelijkheid. De schuldeiser kan u en uw partner nog steeds beiden aanspreken, tenzij de schuldeiser akkoord gaat met de schuldovername.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Gaat u scheiden en bent u op zoek naar ervaren echtscheidingsadvocaat? De ervaren advocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Wij kunnen u ondersteunen gedurende de gehele scheidingsprocedure en bij het opstellen van uw convenant en de voorlopige voorziening.

Wist u dat wij transparante vaste prijzen hanteren voor het afwikkelen van een scheiding of het opstellen van een convenant?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie. Dat kan via ons  contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95. Ontdek onze deskundige echtscheidingsadvocaten in Utrecht.