verdeling van het pensioen na een echtscheiding

Verdeling van pensioen na een echtscheiding: hoe werkt het?

Bij een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap is er vrijwel altijd sprake van een verdeling van bezittingen en vermogen. Zo dient ook het pensioen verdeeld te worden.

Volgens de wettelijke standaardverdeling heeft u allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling valt onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) en geldt voor scheidingen na 30 april 1995. AOW en nabestaandenpensioen vallen niet onder deze wet en hoeven dus niet verdeeld te worden.

U kunt ook kiezen voor een afwijkende verdeling van het ouderdomspensioen. Ik vertel u er meer over in deze blog.

Ouderdomspensioen anders verdelen

Door middel van huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) of afspraken in het echtscheidingsconvenant kunt u afwijken van de standaardverdeling van het ouderdomspensioen. U kunt er ook voor kiezen niets te verdelen, bijvoorbeeld omdat u allebei ongeveer evenveel pensioen hebt opgebouwd. U dient bij een afwijkende verdeling expliciet te vermelden dat de wet Verevening Pensioen bij Scheiding (Wet VPS) niet van toepassing is.

Voor het opstellen van een echtscheidingsconvenant kunt u de hulp van een echtscheidingsadvocaat inschakelen.

Pensioenverdeling door middel van conversie

Een bijzondere manier om het ouderdomspensioen te verdelen is door middel van conversie. Door conversie wordt de helft van het ouderdomspensioen van de ene ex-partner omgezet naar een eigen, zelfstandig ouderdomspensioen voor de andere ex-partner. Het grootste voordeel van conversie is dat partners onafhankelijk van elkaar worden.

Vanaf 2021 wordt conversie de standaardmethode voor het verdelen van het pensioen bij echtscheiding (tenzij afwijkende afspraken worden gemaakt).

Pensioenverdeling melden bij pensioenfonds

Na een scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap dient u het pensioenfonds op de hoogte te brengen van uw scheiding en de pensioenverdeling. U kunt hiervoor een mededelingsformulier van de rijksoverheid voor gebruiken. De pensioenverstrekker regelt dan de verdeling.

Het mededelingsformulier dient u binnen 2 jaar na de scheiding op te sturen, anders loopt u het risico dat u de verdeling van het ouderdomspensioen zelf moet regelen.

Scheidingsadvocaat met vaste prijzen

Bent u op zoek naar een ervaren echtscheidingsadvocaat in Nederland om uw huwelijk te ontbinden of een geregistreerd partnerschap te beëindigen? De ervaren scheidingsadvocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Wij kunnen u ondersteunen gedurende de gehele scheidingsprocedure en zullen gedurende het hele proces zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat er gebeurt. Neem contact op voor meer informatie of om direct een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.