Familierecht, de serie: Een nieuwe partner en kinderen

In ‘Familierecht, de serie’ geef ik in een aantal artikelen tips en uitleg over alles wat er komt kijken wanneer u of uw ex na de scheiding een nieuwe liefde tegenkomt. Welke gevolgen heeft dat voor partneralimentatie en voor kinderalimentatie? Wat kunt u doen als het tussen de nieuwe partner en de ex, of nog erger de kinderen, niet goed klikt? Wat zijn de rechten en plichten van stiefouders? En bent u bekend met de fiscale erfenissen uit een vorig huwelijk? Vandaag het derde deel: Een nieuwe partner en kinderen.

Nieuwe partner, nieuw samengesteld gezin

Het ontmoeten van een nieuwe partner is leuk en spannend en na een tijdje komt er een moment dat u uw nieuwe partner aan uw kind wil voorstellen. Voor een kind kan die ontmoeting lastig zijn, plotseling moet mama of papa met een vreemde worden gedeeld. Maar natuurlijk kan de ontmoeting voor een kind juist ook fijn zijn, fijn omdat papa of mama zo weer wat gelukkiger is.

In dit artikel geef ik u tips om ervoor te zorgen dat u een goede start maakt met het vormen van een nieuw samengesteld gezin.

De kans dat een samengesteld gezin het overleeft is helaas niet zo groot: maar liefst twee op de drie samengestelde gezinnen gaan uit elkaar. Zembla liet in haar uitzending ‘kind van de rekening’ zien welk effect het op kinderen heeft om nog een scheiding door te moeten maken.

Wanneer ontmoeten?

Soms spreken ouders in het ouderschapsplan dat een ouder de nieuwe partner pas na een bepaalde periode aan de kinderen mag voorstellen. Het idee achter deze afspraak is dat wanneer een relatie langer duurt, de relatie serieuzer en bestendiger is.

In de praktijk lijkt mij deze afspraak lastig afdwingbaar. Hoe weet de ene ouder nou wanneer de andere ouder zijn of haar nieuwe partner heeft ontmoet? Wat als de ouder zich hier toch niet aan houdt?

Het uitgangspunt dat u de kinderen pas aan uw nieuwe partner voorstelt als u zeker weet dat het een serieuze en bestendige relatie is, is natuurlijk wel heel goed. Mijn tip aan u is dus om even te wachten tot de heftigste verliefdheid voorbij is. Onderzoek voordat u de kinderen aan uw nieuwe partner voorstelt voor uzelf eerst hoe serieus en bestendig uw nieuwe relatie nou precies is. Is die het waard om het leven van uw kinderen om te gooien?

Andere ouder vooraf inlichten

U hoeft voor de ontmoeting geen toestemming te vragen van de andere ouder, maar het is wel handig om de andere ouder vooraf over de ontmoeting in te lichten. Hiermee bereidt u de andere ouder voor; zodat die in staat is om op dit nieuws naar de kinderen toe normaal te reageren. Bovendien hoeven de kinderen het nieuws dan niet aan de andere ouder te vertellen, dat kan voor hen belastend zijn en het is voor de andere ouder ook vervelend om dit nieuws via de kinderen te moeten vernemen.

De eerste ontmoeting; en daarna?

Houd de eerste ontmoeting luchtig en ontspannen. Zorg ervoor dat de eerste ontmoeting een positieve ervaring voor iedereen is. Ga dus iets leuks doen en doe dat het liefst buitenshuis.

Probeer, zeker in het begin, niet teveel met uw nieuwe partner te knuffelen en te zoenen in het bijzijn van uw kinderen. Bouw het contact tussen uw kinderen en de nieuwe partner na de eerste ontmoeting langzaam op. Zeker in het begin is het niet handig dat uw nieuwe partner blijft slapen wanneer de kinderen ook bij u zijn.

Voor de band met uw kinderen is het goed dat u af en toe ook zonder uw nieuwe partner iets met hen onderneemt.

Samenwonen?

Na een tijdje kunt u de beslissing willen gaan nemen om te gaan samenwonen. Door het samenwonen zal voor uw kinderen weer veel gaan veranderen. Ga pas samenwonen wanneer de relatie bestendig is en neem de beslissing niet overhaast: ik hoor vaak dat stellen die snel gaan samenwonen daar later spijt van hebben.

Geef uw kinderen het gevoel dat zij over het samenwonen inspraak hebben en geef hen de tijd om hieraan te wennen. Maak van het samenwonen ook voor de kinderen een positieve ervaring. Moeten er kamers gewisseld worden? Besteed dan aandacht aan het inrichten en aankleden van de nieuwe kamer. En belangrijk: zorg ervoor dat ieder kind in huis een eigen bed en spulletjes heeft.

Tips!

De relatie tussen een stiefouder, stiefkinderen en de ouders van de kinderen kan soms best ingewikkeld zijn. Een samengesteld gezin vormen is niet gemakkelijk. Wees hierop voorbereid!

  • Er bestaan diverse Facebookgroepen waarbij stiefouders zich kunnen aansluiten om ervaringen en tips uit te wisselen. Dit kan ook bij (begeleide) stiefmoedercafés.
  • Op de website van Villa Pinedo kunt u ook informatie en tips vinden.
  • Over samengestelde gezinnen zijn  diverse boeken geschreven, bijvoorbeeld het boek “Mijn man heeft een kind” van Pauline Schonewille staat goed bekend.
  • Tot slot wijs ik u op het bestaan van Stiefgoed, dit zijn specialisten in het begeleiden van samengestelde gezinnen.

De Scheidingsadvocaat

De Scheidingsadvocaat biedt u de juiste hulp met een ervaren familierechtadvocaat, die u kan bijstaan in het voltrekken van uw scheiding. Neem contact op via ons  contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95 .