omgangsregeling-stopzetten-wijzigen

Omgangsregeling stopzetten of wijzigen: hoe werkt dat?

Als u gaat scheiden en u heeft samen minderjarige kinderen, moet u afspraken maken over de zorg en opvoeding.

We maken onderscheid tussen een omgangsreling, ook wel zorgregeling genoemd, en een co-ouderschap. Bij een omgangsregeling wonen de kinderen hoofdzakelijk bij een van de ouders. Met de andere ouder wordt een omgangsregeling getroffen.

Een omgangsregeling kan ook worden getroffen met een biologische ouder zonder dat er sprake is geweest van een affectieve relatie tussen de twee ouders. Dit komt wel eens voor na een onenightstand. De biologische vader dient het kind wel eerst te erkennen voordat hij recht heeft op omgang met het kind.

Heeft u vragen over het wijzigen van een omgangsregeling? Neem contact op met De Scheidingsadvocaat. Dat kan via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95.

Afspraken omgangsregeling zijn bindend

De afspraken die gemaakt worden over de omgang met de kinderen worden vaak vastgelegd in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een verplicht document na een scheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. Na ondertekening door beide ouders zijn de gemaakte afspraken bindend.

Ook zonder dat er sprake is geweest van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen er afspraken over de omgangsregeling worden vastgelegd. Jullie kunnen deze afspraken zelf maken en vastleggen in een document. Als jullie er samen niet uitkomen, dan kan de hulp van een mediator of advocaat worden ingeschakeld. Ook hier geldt: afspraak is afspraak. U dient zich dus beiden aan deze afspraken te houden.

Aangezien de afspraken over een omgangsregeling bindend zijn, kunt u als ouder dus niet zomaar de omgangsregeling stopzetten of wijzigen. Wat zijn de mogelijkheden indien de omgang niet gaat zoals gewenst? Wat kunt u bijvoorbeeld doen indien uw kind echt niet meer naar de andere ouder wil?

Omgangsregeling beëindigen of wijzigen

Hoewel een omgangsregeling niet zomaar beëindigd of gewijzigd kan worden, zijn er wel uitzonderlijke omstandigheden waarin een omgangsregeling ontzegd kan worden.

Voordat u een rechter inschakelt om de omgang tussen de andere ouder en uw kind te ontzeggen, is het belangrijk dat u eerst met elkaar communiceert. Het is namelijk altijd mogelijk om onderling samen nieuwe afspraken te maken. Door openlijk te communiceren, eventueel met de hulp van een mediator of advocaat, kunt u misschien gezamenlijk tot nieuwe afspraken komen. De nieuwe afspraken kunt u vastleggen in een nieuw document en beiden ondertekenen.

Rechter omgangsregeling laten ontzeggen

Als u er samen niet uitkomt en u bent van mening dat het voor het kind beter is om de omgang te ontzeggen, dan kunt u een verzoek tot ontzegging indienen bij de rechter. Het verzoek tot ontzegging wordt alleen bij de volgende uitzonderingssituaties toegewezen:

  • de omgang is ernstig nadelig voor de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling van het kind;
  • de andere ouder is kennelijk ongeschikt tot omgang, bijvoorbeeld door overmatig alcoholgebruik;
  • het kind is 12 jaar of ouder en heeft ernstige bewaren geuit tegen de omgang;
  • de omgang is in strijd met andere zwaarwegende belangen van het kind. De rechter dient dit per zaak te beoordelen.

Als u een verzoek tot ontzegging wilt indienen bij de rechter, dan is het verstandig om een gespecialiseerde familierechtadvocaat in te schakelen.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Bent u op zoek naar ervaren advocaat in verband met een geschil over de omgangsregeling met de andere ouder van uw kinderen? De Scheidingsadvocaat biedt u de beste hulp en ondersteuning bij familierechtprocedures, zoals het opstarten van een kort geding om de omgangsregeling te ontzeggen.

De Scheidingsadvocaat biedt u de juiste hulp met een ervaren familierechtadvocaat. Neem contact met ons op via ons contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95 .