scheiden-zonder-medewerking-partner

Scheiden zonder medewerking van partner: wat kun je doen?

Een echtscheiding komt niet altijd van twee kanten. Het komt geregeld voor dat een van beide partners het huwelijk wil beëindigen, maar dat de andere partner dit maar moeilijk kan accepteren. Scheidingsmediation kan soms de oplossing zijn om de andere partner toch over de streep te trekken.

Als uw partner ondanks deskundige hulp niet mee wil werken aan de scheiding, dan kunt u een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank.

Eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Voor het indienen van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding heeft u een advocaat nodig. Samen met het verzoekschrift tot echtscheiding kunt u een document met nevenvoorzieningen indienen. Nevenvoorzieningen zijn verzoeken met betrekking tot de echtscheiding. U kunt hierbij denken aan:

  • Verdeling van de bezittingen
  • De omgangsregeling met de kinderen
  • Hoogte van de alimentatie
  • Gebruik van de woning

Het verzoekschrift wordt samen met de nevenvoorzieningen naar uw ex-partner verstuurd.

Bezwaar tegen echtscheiding

Uw ex-partner kan bezwaar maken tegen de echtscheiding zelf, maar dit heeft weinig kans van slagen. In Nederland is de enige grond voor echtscheiding ‘duurzame ontwrichting’. Als er een verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend, zal de rechter vrijwel altijd uitspreken dat er sprake is van een duurzaam ontwricht huwelijk, ook wanneer een van de echtgenoten niet wil scheiden.

Uw ex-partner kan bezwaar maken tegen de voorgestelde nevenvoorzieningen. Hij of zij heeft hiervoor 6 weken de tijd.

Door het indienen van een verweerschrift zal er een datum voor een zitting worden voorgesteld door de rechter. Tijdens de zitting kunnen beide partijen mondeling hun verzoeken en het verweer toelichten. De partijen komen dan tegenover elkaar te staan, waardoor er sprake kan zijn van een vechtscheiding.

Rechter doet uitspraak

Na de zitting zal de rechter een beslissing nemen over de nevenvoorzieningen en de echtscheiding. Het besluit van de rechter wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamde beschikking. Het is mogelijk om hiertegen in hoger beroep te gaan.

Echtscheidingsadvocaat met vaste prijzen

Het inschakelen van een advocaat is bij een echtscheiding verplicht. Wilt u scheiden van uw partner en bent u op zoek naar een ervaren scheidingsadvocaat in Utrecht? De advocaten van De Scheidingsadvocaat bieden u goede en ervaren specialisten voor ondersteuning bij familierechtprocedures. Openheid en eerlijkheid staan bij ons centraal. Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.